(3) Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd op de historische gemiddelde verkrijgingsprijs, onder aftrek van een voorziening voor incourantheidtoepassing.

De voorraad bestaat uit:

2023

2022

(in duizenden EUR)

Grond en hulpstoffen

4.304

4.154

Vooruitbetalingen op voorraden

112

16

Stand per 31 december

4.416

4.170