Personalia

Samenstelling algemene raad

 • Voorzitter Nederlandse Loodsencorporatie: de heer J.W. Bentinck. Benoemd per 1 mei 2023, expireert 1 mei 2026

 • Secretaris Nederlandse Loodsencorporatie: mevrouw B.W. Silvis, in dienst per 1 februari 2023

 • Voorzitter Regionale Loodsencorporatie Noord: de heer E.J. Kilian, benoemd per 1 augustus 2022, expireert 1 augustus 2026

 • Voorzitter Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-IJmond: de heer R. de Jonge, benoemd per 1 januari 2022 en expireert per 1 januari 2026

 • Voorzitter Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond: de heer J.J. van Driel. Benoemd per 1 juli 2023 en expireert 1 juli 2027

 • Voorzitter Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden: de heer G.B.P. Jaburg. Benoemd per 1 mei 2018, herbenoemd per 1 mei 2022 en expireert 1 mei 2026

Directie, managementteam en Raad van Commissarissen NLBV

Directie

Directeur (statutair): de heer H.B.W. Broers

Managementteam

 • Financieel directeur: de heer W.N. Dorst

 • Manager Human Resources: mevrouw N. van der Drift

 • Manager Vlootbeheer: de heer O.A. Taselaar (a.i.)

 • Manager Informatievoorziening: de heer N.J. Donselaar, de heer S. van der Berg (a.i.) per 24 april 2023

 • Manager Varende Dienst: de heer S. van der Stap per 16 oktober 2023

 • Manager Finance & Control (adviserend lid): mevrouw E.A.E.M. de Bruijn

De raad van commissarissen

 • De heer M.J.M. Borsboom - expireert 1 juli 2026, voorzitter

 • De heer R.E.A. De Meyer - expireert 1 juli 2025

 • Mevrouw J.H.P.M. van der Wijst - expireert 1 juli 2024

Evenwichtige verdeling bestuursleden en commissarissen

In artikel 2:276 van het Burgerlijk Wetboek zijn vereisten opgenomen over de evenwichtige verdeling van de bestuursleden en commissarissen over vrouwen en mannen. Met een evenwichtige verdeling wordt in dit artikel bedoeld dat minimaal 30% van de zetels worden bezet door mannen en minimaal 30% door vrouwen (voor zover de zetels worden bezet door natuurlijke personen).

Nederlands Loodswezen B.V. kent één statutair directeur. Aangezien dit slechts één persoon is kan geen evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen bereikt worden. De functie wordt op dit moment ingevuld door een man.

De raad van commissarissen van Nederlands Loodswezen B.V. bestaat uit drie personen. Bij het vacant komen van een positie wordt rekening gehouden met de verdeling over vrouwen en mannen. Sinds 2012 bestaat de raad voor 33% uit vrouwen, waarmee voldaan wordt aan het bepaalde van de evenwichtige verdeling.