Profiel

Missie, visie en strategie

Nederlands Loodswezen is een zelfstandige organisatie die werkt in het belang van het publiek. Onze hoofdtaak is het loodsen van zeeschepen van en naar alle Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde. Zo dragen wij bij aan de veiligheid van schip en bemanning, het economisch succes van de havens en de bescherming van publieke veiligheidsbelangen die gepaard gaan met het maritieme zeetransport. Het aanbieden van loodsdiensten is voorbehouden aan registerloodsen. De ACM ziet toe op de prijsontwikkeling van onze dienstverlening en stelt jaarlijks de tarieven vast voor schepen die de Nederlandse havens aandoen.

Missie, visie, strategie

In 2019 is één missie, visie en strategie geformuleerd voor Nederlands Loodswezen. Het gaat hier om een aantal entiteiten, met verschillende taken, die samen zorgdragen voor de loodsdienst in Nederland en voor de Vlaamse havens aan de Schelde.

Missie

Met onze missie geven we aan waar wij als Nederlands Loodswezen voor staan.

‘Nederlands Loodswezen staat als zelfstandige, kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner in de logistieke keten voor het veilig en vlot loodsen van zeeschepen van, naar en door de Nederlandse zeehavens en Vlaamse havens aan de Schelde.’

Beroepsuitoefening

De autonome beroepsuitoefening door de registerloodsen en de verzelfstandigde positie van Nederlands Loodswezen zijn belangrijke uitgangspunten. Ze garanderen een goede balans tussen publieke en private belangen en een positie als kwalitatief hoogwaardige partner in de maritieme logistieke keten.

Visie

Nederlands Loodswezen voert de publieke en private taken en daaraan gerelateerde activiteiten uit die de loodsen toebedeeld hebben gekregen, zonder daarbij kansen uit het oog te verliezen die de organisatie en haar belanghebbenden sterker kunnen maken. De visie stoelt op drie pijlers:

  • Een toekomstbestendige en toonaangevende loodsdienst.

  • Een loodsdienstverlening die de keten versterkt.

  • Een gewaardeerde gesprekspartner en adviseur.

Strategie

Met onderstaande strategie geven we invulling aan onze visie.