Loodswezen: cruciaal en onmisbaar in maritieme logistieke keten

Veilig en vlot loodsen onze deskundige registerloodsen zeeschepen van en naar havens. In Nederland en aan de Vlaamse Schelde. Zo zorgen wij er voor, samen met onze partners, dat het scheepvaartverkeer soepel en veilig zijn weg vindt naar de haven, elke dag opnieuw.

Opnieuw een uitdagend jaar

De invloed van Covid was in 2021 wereldwijd nog ongekend. Dat maakte het loodsen van zeeschepen uitdagend. Ondanks onzekerheid en steeds wisselende maatregelen zorgde het Loodswezen er ook in 2021 voor dat 92.039 schepen de Nederlandse havens veilig en bereikten. Een goede prestatie in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de havens.

Belangrijke resultaten 2021

Veilig en vlot

Onze dienstverlening bleef onder lastige omstandigheden op peil.

Opening zeesluis IJmuiden

Samen met Rijkswaterstaat testten we de grootste sluis ter wereld.

Duurzaamheid speerpunt beleid

Onze ambitie: duurzame havenlogistiek met als doel 12,5% CO2-reductie in 2025 (t.o.v. 2020)

Strategische thema's

Lees meer over onze dienstverlening, samenwerking en resultaten op onze belangrijkste strategische thema's.

Bouwen aan innovaties van morgen

Toekomstbestendig zijn én voorop blijven lopen: dat is onze ambitie. Zo bouwen we verder aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Optimale loodsdienstverlening in de keten

We investeren we in een robuuste vloot en werken we aan optimale inzetbaarheid van mensen en middelen.

Samenwerken met onze stakeholders

Voor onze stakeholders willen we een gewaardeerde partner en adviseur te zijn. Daarom delen we onze kennis en leggen transparant verantwoording af.

Highlights

2021 was een bijzonder jaar. Maar ondanks de pandemie wisten we de havens 24/7-veilig en toegankelijk te houden en de schepen vlot te loodsen naar hun bestemming.

Aantal geloodste scheepsreizen

Geloodste scheepsreizen - 92.039

92.039

Joost Mulder - Voorzitter NLC

Joost Mulder Voorzitter NLC

"Samenwerken en vertrouwen zijn in de maritieme sector de sleutel tot succes"

Onze missie

Veilig en vlot loodsen van zeeschepen van, naar en door de Nederlandse zeehavens en Vlaamse havens aan de Schelde. Daar staat het Nederlands Loodswezen voor, als zelfstandige, kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner in de logistieke keten.

Onze missie

Arbeidsmarkt-
campagne gestart

Operationele formatie uitgebreid

We werven gericht via social media en de nieuwe werken bij-website

Omzet 2021
210.3 miljoen

Omzet 2021

(6% hoger dan in 2020)

Cybersecurity topprioriteit

Duurzaam varen

Onze IT-systemen hebben diverse cyberaanvallen goed doorstaan.