Loodswezen: cruciaal en onmisbaar in maritieme logistieke keten

Veilig en vlot loodsen onze deskundige registerloodsen zeeschepen van en naar havens. In Nederland en aan de Vlaamse Schelde. Zo zorgen wij er voor, samen met onze partners, dat het scheepvaartverkeer soepel en veilig zijn weg vindt naar de haven, elke dag opnieuw.

TERUGBLIK OP EEN BIJZONDER JAAR

Eens te meer werd in 2020 duidelijk hoe belangrijk de rol van de loods is voor de Nederlandse en Vlaamse maritieme sector. Het was een jaar waarin we intensief samenwerkten met onze publieke en private partners. 2020 drukte ons met de neus op de feiten: alleen samen vind je een oplossing voor ongekende problemen. Aan de hand van onze drie belangrijke strategische thema’s kijken we terug op onze dienstverlening, samenwerking en resultaten het afgelopen jaar.

BOUWEN AAN DE INNOVATIES VAN MORGEN

Toekomstbestendig en toonaangevend: dat is onze ambitie. Daarom zetten wij nu al in op die toekomst. Om in control te zijn en te blijven, zetten we in op het versterken van kwaliteit en kennis en vergroening van de vloot. We werken mee aan innovaties, bijvoorbeeld het project JIP Windlass.

OPTIMALE LOODSDIENSTVERLENING IN DE KETEN

Om een sterke schakel in de maritieme logistieke keten te zijn, investeerden we in onze mensen en middelen. En gingen actief op zoek naar hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Zo blijven we kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner voor het veilig en vlot loodsen van zeeschepen. Nu en in de toekomst.

SAMENWERKEN MET ONZE STAKEHOLDERS

Gemiddeld een 8. Dat was het cijfer dat we kregen van reders, terminals, agentschappen, havenmeesters en kapiteins. In 2020 onderzochten we hoe tevreden stakeholders zijn over onze dienstverlening. We zijn blij met de positieve resultaten en investeerden veel in de samenwerking.

Highlights

2020 was een bijzonder jaar. Maar ondanks de pandemie wisten we de havens 24/7-veilig en toegankelijk te houden en de schepen vlot te loodsen naar hun bestemming.

Aantal geloodste scheepsreizen

Geloodste scheepsreizen - 95.880

90.170

Joost Mulder - Voorzitter NLC

Joost Mulder Voorzitter NLC

‘Pilot business is people business. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder!’

Onze missie

Veilig en vlot loodsen van zeeschepen van, naar en door de Nederlandse zeehavens en Vlaamse havens aan de Schelde.’ Daar staat het Nederlands Loodswezen voor, als zelfstandige, kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner in de logistieke keten.

Onze missie

Gemiddeld aantal loodsen in 2020

Operationele formatie uitgebreid

448,8 loodsen (in fte),tegenover 440,3 in 2019

Omzet 2020
€ 198.884 miljoen

Omzet 2019

(3% lager dan in 2019)

Duurzaam varen

Duurzaam varen

Ons schip ‘Luna’ is voorzien van een NOx-installatie. Daarmee brengen we de uitstoot van stikstofoxide (NOx) terug.