Loodswezen: cruciaal en onmisbaar in maritieme logistieke keten

Ervaren registerloodsen loodsen zeeschepen zo veilig en vlot mogelijk van en naar havens in Nederland en de Vlaamse havens aan de Schelde. 365 dagen per jaar, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Door weer en wind. Ondersteund door goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. Zo dragen wij bij aan een veilige haven.

Over dit verslag

In dit jaarverslag 2019 leggen we verantwoording af over onze belangrijkste activiteiten en prestaties. We laten zien hoe we met onze activiteiten van waarde zijn voor de Nederlandse en Vlaamse maritieme sector, scheepvaart en havens. De waardering voor onze dienstverlening was goed. In de geformuleerde missie, visie en strategie zien we een heldere leidraad voor het uitvoeren van onze publieke taak in de komende jaren. Dit jaarverslag laat zien wat onze prestaties zijn op basis van deze strategie.

Bouwen aan de innovaties van morgen

Nederlands Loodswezen is toekomstbestendig zijn en werkt voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening.

Optimale loodsdienstverlening in de keten

Om onze dienstverlening te versterken, investeren we in voldoende, robuuste beloodsings- en ondersteunende middelen en werken we aan optimale inzetbaarheid van onze mensen en middelen.

Samenwerken met onze stakeholders

We vinden het belangrijk om voor onze stakeholders een gewaardeerde gesprekspartner en adviseur te zijn. We delen onze kennis, zetten in op dialoog en leggen transparant verantwoording af.

Highlights

2019 was een jaar waarin Nederlands Loodswezen hard heeft gewerkt aan een veilige en vlotte beloodsing van zeeschepen, maar ook aan de realisatie van een toekomstgerichte loodsdienst en aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Aantal geloodste scheepsreizen

Geloodste scheepsreizen - 95.880

95.880

Joost Mulder - Voorzitter NLC

Joost Mulder Voorzitter NLC

‘Hard gewerkt aan vlotte en veilige beloodsing, toekomstbestendigheid en duurzaamheid’

Onze missie

‘Nederlands Loodswezen staat als zelfstandige, kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner in de logistieke keten voor het veilig en vlot loodsen van zeeschepen van, naar en door de Nederlandse zeehavens en Vlaamse havens aan de Schelde.’

Onze missie

Totaal aantal loodsen in 2019

Operationele formatie uitgebreid

444(2018: 437)

Omzet 2019
(in € 1.000)€ 205.014

Omzet 2019

(-1,8% t.o.v. 2018)

De MiraNieuwe duurzame tender

De Mira - Nieuwe duurzame tender

De Mira, onze nieuwe klasse tender voor een efficiënter en schoner vervoer van loodsen. Deze past binnen onze duurzaamheidsambitie.