Loodswezen: cruciaal en onmisbaar in maritieme logistieke keten

Veilig en vlot loodsen onze deskundige registerloodsen zeeschepen van, naar en door de Nederlandse zeehavens en Vlaamse havens aan de Schelde.

Vertrouwen voor de toekomst

In 2022 hielden we onze dienstverlening op peil, onder soms moeilijke omstandigheden. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. We loodsten zelfs meer zeeschepen dan verwacht veilig en vlot onze havens in en uit. Daar zijn we trots op.

Belangrijke resultaten 2022

Just in time

Effectief samenwerken in de Rotterdamse haven.

Voorbereiding zeesluis terneuzen

Cruciale schakel in de Seine-Schelde-verbinding zorgt voor meer zeeschepen.

Duurzaamheid hoog op agenda

Samen met partners en marktpartijen blijven we zoeken naar de schone brandstof van de toekomst en naar andere mogelijkheden om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Strategische thema's

Lees meer over onze dienstverlening, samenwerking en resultaten op onze belangrijkste strategische thema's.

Bouwen aan innovaties van morgen

Toekomstbestendig zijn én voorop blijven lopen: dat is onze ambitie. Zo bouwen we verder aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Optimale loodsdienstverlening in de keten

We investeren in een robuuste vloot en werken aan optimale inzetbaarheid van mensen en middelen.

Samenwerken met onze stakeholders

Voor onze stakeholders willen we een gewaardeerde partner en adviseur te zijn. Daarom delen we onze kennis en leggen transparant verantwoording af.

Highlights

2022 werd gekenmerkt door veranderingen en disrupties, ook in het Scheepvaartverkeer. Onder lastige omstandigheden bleef de kwaliteit van onze dienstverlening op peil.

Aantal geloodste scheepsreizen

Geloodste scheepsreizen - 94.656

94.656

Joost Mulder - Voorzitter NLC

Joost Mulder Voorzitter NLC

"Onze organisatie staat als een huis, maar vraagt om voortdurend investeren. In schepen en gebouwen, maar vooral in mensen."

Onze missie

Veilig en vlot loodsen van zeeschepen van, naar en door de Nederlandse zeehavens en Vlaamse havens aan de Schelde. Daar staat het Nederlands Loodswezen voor, als zelfstandige, kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner in de logistieke keten.

Onze missie

Op zoek naar nieuwe loodsen

Operationele formatie uitgebreid

Met landelijk coördinator instroom en arbeidsmarkt-campagne.

Omzet 2022
228.8 miljoen

Omzet 2022

(9% hoger dan in 2021)

Hoge tevredenheidsscore

Duurzaam varen

Onze dienstverlening wordt gewaardeerd met meer dan een acht.