Loodswezen: cruciaal en onmisbaar in maritieme logistieke keten

Jaarlijks loodsen onze deskundige registerloodsen veilig en vlot meer dan 90.000 zeeschepen van en naar de Nederlandse en  de Vlaamse havens aan de Schelde.
24 uur per dag, zeven dagen in de week.

In 2023 bleef onze dienstverlening van hoge kwaliteit. Daarnaast bouwden we verder aan onze toekomstbestendigheid.

Willem Bentinck Voorzitter NLC
Jaarverslag 2023

Belangrijke resultaten 2023

Project Lutine

Met de start van project ‘Lutine’ zetten we een belangrijke stap in het beperken van onze CO2-uitstoot.

Verduurzaming vloot

Met de vervanging van de swaths in regio Scheldemonden en de verdere ontwikkeling van de M-klasse koersen we af op een verdere verduurzaming van onze vloot.

Kennisdeling en ketenoptimalisatie

In het Haven Neutraal Platform (HNP) deelden we data met onze ketenpartners.

Highlights

In 2023 bestond Nederlands Loodswezen 35 jaar. Onrust in de wereldpolitiek leidde opnieuw tot fluctuerende goederenstromen, maar het fundament onder de loodsactiviteiten is onverminderd sterk. We hebben stappen gezet in de transitie naar een toekomstbestendig Nederlands Loodswezen dat duurzamer en slimmer is.

Waardecreatiemodel

In 2022 ontwikkelden we ons waardecreatiemodel. In dit verslag beschrijven we onze prestaties en activiteiten aan de hand van 8 kernthema’s  waarmee we sinds 2022 onze toegevoegde waarde meten.

Meer weten

Kwaliteitsrapportage

In het kader van de Wet markttoezicht registerloodsen is er een kwaliteitsrapportage opgesteld door de Algemene Raad van de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc).
 

Download

Aantal geloodste scheepsreizen in 2023

91.228

DUURZAME OPERATIE

Met nieuwe software en hardware werken we hard aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.

OMZET 2023

€ 226,8 miljoen

(1% lager dan in 2022)

Meer weten over het loodswezen

Betrokken, betrouwbaar en deskundig zijn de kernwaarden voor de loodsen en medewerkers van
Nederlands Loodswezen. De drie waarden fungeren als moreel kompas en zijn de kern van onze
organisatie.

Loodswezen.nl werkenbijhetloodswezen.nl