Over dit verslag

Met plezier bieden wij u ons jaarverslag 2023 aan. Hierin leest u hoe Nederlands Loodswezen erin slaagde in een turbulente en onzekere wereld de dienstverlening op peil te houden.

In dit jaarverslag staan onze prestaties en activiteiten in 2023 centraal. Ze zijn ingedeeld naar de acht thema’s die de kern vormen van het waardecreatiemodel waarmee we sinds 2023 onze toegevoegde waarde meten. Deze acht thema’s zijn: een veilig en vlot scheepvaartverkeer, een duurzame operatie, een toekomstbestendig loodswezen, nautische kennisdeling en ketenoptimalisatie, betrokken en tevreden stakeholders, bekwame en tevreden loodsen en medewerkers, opgeleide registerloodsen en een transparante bedrijfsvoering.

In het hoofdstuk Vooruitblik kijken we naar ontwikkelingen in 2024.

Foto’s

Ons werk is tastbaar en zichtbaar door de foto’s die u in dit jaarverslag vindt. Het beeldmateriaal toont hoe onze betrokkenheid en trots om dit bijzondere werk iedere dag opnieuw uit te voeren. De foto’s in het jaarverslag 2023 zijn onder andere gemaakt door loodsen en medewerkers van Nederlands Loodswezen en door diverse externe fotografen. De coverfoto is – met toestemming – overgenomen van magazine ‘Onze Haven’.