Nautische kennisdeling en ketenoptimalisatie

Nederlands Loodswezen investeert veel in kennisdeling en ketenoptimalisatie zoals het Haven Neutraal Platform (HNP) waarin we data delen met alle primaire ketenpartners. In het project just-in-time-aankomsten werken we samen met rederijen, IMO en de Rotterdamse havenautoriteiten. Ook regio Amsterdam-IJmond experimenteert met de JIT-aankomsten en JIT-departures. Onderzoek heeft aangetoond dat dankzij JIT-planning containerschepen 14% minder CO₂ uitstoten.

Vanuit alle entiteiten zoekt Nederlands Loodswezen de samenwerking met derden. Internationaal participeert het Loodswezen in de European Maritime Pilots Association (EMPA) en de International Maritime Pilots Association (IMPA). In 2023 liep de ontwikkeling door van het navigatieondersteunende softwareproject Qastor 3 en de regionale plannings- en inzetsystemen, waaronder SPIL en GIDS. STODEL zocht als opleidingsbureau de samenwerking met regionale onderwijsinstellingen, waaronder het Scheepvaart en Transport College (STC), Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam, en nationaal met het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN). Daarnaast organiseerde regio Amsterdam-IJmond in oktober het jaarlijkse ISPO-congres, dit keer over het thema ‘crisiscommunicatie’. De regio kreeg er, zonder bemerkingen, de nieuwe ISPO-certificering van Lloyd’s Register uitgereikt.

“De loodsen in regio Amsterdam-IJmond zijn een cruciale partner in de planning en logistiek van de scheepvaart. Een duurzame partner betekent transparant en voorspelbaar zijn zodat we samen de schepen nog efficiënter en op tijd de haven in kunnen loodsen.” 

Milembe Mateyo, (Rijks)havenmeester Noordzeekanaal, directeur CNB 

Nederland Maritiem Land (NML) voert een masterplan uit voor het CO₂-neutraal maken van veertig zeeschepen. Als NML-bestuurslid en lid van de Maritieme Raad neemt NLc-voorzitter Willem Bentinck de innovaties van het NML mee terug onze organisatie in.

Samenwerking Duitse en Vlaamse overheden

De samenwerking met de Vlaamse en de Duitse overheidsinstanties is goed. In regio Noord is deze vooral praktisch van aard: de organisaties helpen elkaar met het beloodsen en afhalen. Uit gezamenlijk overleg in 2023 concluderen we dat een samenwerking op papier lastiger blijkt door technische verschillen in de Nederlandse en Duitse tendervloot. Pas als de systemen vergelijkbaar zijn, kan regio Noord de juridische aspecten van een eventuele samenwerking verder bespreken.

De Vlaamse regering heeft de loodsgeldtariefstructuur voor de Scheldevaart per 15 september 2023 gewijzigd. Het betrof o.a. een wijziging van de blokmaat klassen en regels aangaande een laattijdige wijziging van de loodskruispost. Regio Scheldemonden heeft actief met de Vlaamse partners samengewerkt in de voorbereidingen op deze wijziging. Beide loodsdiensten hebben verbeterpunten aangedragen.