Transparante bedrijfsvoering

Het price cap-systeem werd voor het eerst gehanteerd bij het bepalen van de tarieven 2023 en leidde tot veel vragen en zorgen. NLBV heeft zeven informatiesessies georganiseerd met de vennoten en animaties ontwikkeld voor de toelichting op de totstandkoming van de tarieven en hoe het Loodswezen een gezonde financiële positie behoudt voor de lange termijn.

We willen de vennoten in 2024 nog beter, transparanter en vaker informeren om de vragen die er zijn te beantwoorden. NLBV heeft toegezegd zich in te spannen om kosten en potentiële besparingen inzichtelijk te maken.

Als door de lagere tarieven noodgedwongen kostenbesparingen onvermijdelijk zijn, dan kan dit ook gevolgen hebben voor de operatie en de dienstverlening.

Facturatie

Het Loodswezen heeft zichzelf de verplichting opgelegd om binnen drie dagen na de reisdatum de factuur te versturen. Een tijdige facturatie is enerzijds in het belang van het Loodswezen voor het cashmanagement, anderzijds voor agenten om tijdig een afrekening te kunnen opstellen. De facturatie vond in 2023 gemiddeld binnen 2,34 dagen (2022: 2,29 dagen) na de reisdatum plaats.

Het Loodswezen heeft in 2023 in totaal 93.033 facturen (2022: 96.630) verstuurd en 546 creditnota’s (0,59%) (2022: 576 (0,60%)) opgesteld. Een nadere analyse van de creditnota’s naar reden van versturing geeft het volgende inzicht:

Jaar

Verkeerde debiteur (%)

Foutieve diepgang (%)

Foutieve forfaits (%)

Foutive BTW (%)

Overig (%)

Totaal (%)

2023

48,5%

7,1%

24,2%

11,0%

9,2%

100,0%

2022

44,3%

4,7%

24,5%

10,4%

16,1%

100,0%

Het merendeel van de verstuurde creditnota’s heeft als oorsprong het gebruik van een verkeerde debiteur. In de praktijk blijkt dat bij wisseling van agent deze informatie niet altijd tijdig aanwezig of verwerkt is bij het Loodswezen. Met agenten en rederijen heeft het Loodswezen goede afspraken kunnen maken.

Aantal IAD-meldingen NLBV met letsel

In 2023 zijn 87 IAD (incidents, accidents and damages) -meldingen gemaakt. Dit zijn er 7 meer dan in 2022 en 19 meer dan 2021. Nog niet helder is of deze trend wordt veroorzaakt door een hogere meldingsbereidheid of dat het aantal incidenten oploopt. Wel zal 2024 gebruikt worden om sneller trends te kunnen ontdekken en diepere analyses te kunnen maken, zodat (bij)sturing sneller mogelijk is.

Aantal IAD meldingen NLBV met letsel

2023

Ongeval met dodelijke afloop

1

Ongeval met letsel

11

Ongeval met letsel en schade

4

Ongeval met schade

40

Ongeval zonder letsel en/of schade

5

Potentieel gevaarlijke situatie

15

Bijna ongeval

6

Overig

5

Totaal IAD’s

87