(26) Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, die van invloed zijn op hetgeen in de jaarrekening 2023 is opgenomen.

Hoek van Holland, 26 maart 2024

Namens de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie 
J.W. Bentinck
Voorzitter

Namens Nederlands Loodswezen B.V.
H.B.W. Broers
Directeur