(18) Registerloodsen

Het aantal registerloodsen dat in het loodsenregister is ingeschreven bedraagt ultimo boekjaar:

2023

2022

Noord

16

16

Amsterdam-IJmond

66

66

Rotterdam-Rijnmond

218

216

Scheldemonden

168

168

Totaal

468

466