(19) Personeelsbestand

Het personeelsbestand in fte, dat in dienst is van NLBV, NLC en Stodel, was ultimo 2023 447,85 FTE en ultimo 2022 440,73 FTE. In 2023 was het gemiddelde 441,28 FTE (2022: 431,20 FTE). Dit is exclusief uitzendkrachten. Indien hiermee rekening wordt gehouden, leidt dit tot het onderstaande overzicht:

2023

2022

Gemiddeld aantal werknemers in dienst

441,28

431,20

Gemiddeld aantal uitzendkrachten op jaarbasis

37,49

39,69

Totaal gemiddeld aantal personen werkzaam

478,77

470,89

De personeelskosten zijn in het exploitatieoverzicht opgenomen in overeenstemming met de functionele indeling, derhalve vormen de personeelskosten geen individuele post in het exploitatieoverzicht.

Er zijn geen werknemers werkzaam in het buitenland.