Exploitatierekening over 2023

(in duizenden EUR)

2023

2022

Opbrengsten

Loodsgelden

226.064

228.177

Andere tarieven

197

196

Overige inkomsten

516

447

Opbrengsten exploitatierekening (10)

226.777

228.820

Kosten

Arbeidsvergoeding loodsen (11)

104.705

105.476

Beloodsen en plannen (12)

83.562

76.561

Overige regionale kosten (13)

12.446

11.512

Overige landelijke kosten (14)

17.594

15.357

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie (15)

6.239

6.328

Vermogensvergoeding (16)

4.760

4.943

Totaal kosten

229.306

220.177

Exploitatieresultaat

-2.529

8.643