(17) Afschrijvingen

In de exploitatierekening van het Nederlands Loodswezen zijn de volgende afschrijvingskosten materiële vaste activa opgenomen:

Afschrijvingen materiële vaste activa

2023

2022

(in duizenden EUR)

Afschrijvingkosten reddingsmiddelen varende dienst

20

31

Afschrijvingskosten vaartuigen

7.940

8.178

Afschrijvingskosten opleidingsmiddelen

339

335

Afschrijvingskosten overige kosten tbv loodsen

911

857

Afschrijvingskosten operationele huisvesting

581

534

Afschrijvingskosten automatisering

2.422

2.179

Afschrijvingskosten huisvesting

399

430

Afschrijvingskosten kantoor

82

68

Totaal

12.694

12.612