(13) Overige regionale kosten

De overige regionale kosten bestaan uit de kosten voor regionale ICT-systemen en algemene regionale kosten.

Overige regionale kosten

2023

2022

(in duizenden EUR)

Kosten regionale ICT-systemen

3.529

3.152

Algemene regionale kosten

8.917

8.360

Totaal

12.446

11.512

De regionale ICT-kosten bestaan uit de kosten voor regionale planning en inzetsystemen SPIL, FRIS, LISA en LIS, GIDS en koppelingen met regionale havensystemen. Het betreft hier systemen die specifiek voor één of meerdere regio’s worden gebruikt.

De algemene regionale kosten bestaan uit de kosten research & innovatie, overige operationele kosten ten behoeve van loodsen, kosten personeel regiokantoren, huisvestings- en kantoorkosten.

De werkelijke algemene regionale kosten zijn als volgt:

2023

2022

(in duizenden EUR)

Kosten research & development

80

74

Overige kosten t.b.v. loodsen

2.531

2.342

Kosten personeel wal

4.451

4.177

Huisvesting regiokantoren

878

886

Kantoorkosten

254

247

Overige bedrijfskosten

723

634

Totaal

8.917

8.360