(15) Publiekrechtelijke beroepsorganisatie

De kosten publiekrechtelijke beroepsorganisatie bestaan uit de kosten Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) en kosten Regionale Loodsencorporaties (RLc's). De werkelijke kosten voor 2023 zijn als volgt:

Kosten publiekrechte beroepsorganisatie

2023

2022

(in duizenden EUR)

Kosten NLC

1.921

2.112

Kosten RLC

232

253

Subtotaal

2.153

2.365

Kosten opleidingen/ STODEL

4.086

3.963

Totaal

6.239

6.328

De kosten van de NLc betreffen alle kosten van de Nederlandse Loodsencorporatie, inclusief de kosten van de medewerkers die bij de NLc in dienst zijn. De kosten van de RLc betreffen de kosten met betrekking tot de Regionale Loodsencorporaties.

De kosten voor de opleidingen/STODEL betreffen de kosten voor de opleiding van aspirant-loodsen, de kosten voor interne opleiding tot HBO-master niveau, de bijscholing en deskundigheidsbevordering van registerloodsen, inclusief de algemene kosten van de Stichting STODEL.