(14) Overige landelijke kosten

De overige landelijke kosten bestaan uit de kosten landelijke ICT-systemen en algemene landelijke kosten. Deze kosten zijn als volgt:

Overige landelijke kosten

2023

2022

(in duizenden EUR)

Kosten landelijke ICT-systemen

3.390

2.984

Algemene landelijke kosten

13.906

12.304

Doorberekende kosten toezichthouder ACM

298

69

Totaal

17.594

15.357

De kosten landelijke ICT-systemen hebben betrekking op de kosten van de ICT-systemen. Dit betreft alle systemen die zowel landelijk als regionaal gebruikt worden (centrale computerinfrastructuur en netwerk, systeemsoftware, software, SAP, MS Office, etc.), echter met uitzondering van de specifiek aan regio’s toegerekende systemen FRIS, LIS, LISA en SPIL 2005 en koppelingen met regionale havensystemen die onder de regionale ICT-kosten zijn opgenomen.

De doorberekende kosten toezichthouder ACM zijn de kosten die vanaf 2015 door ACM aan de sector waarop toezicht wordt gehouden worden doorberekend.

De algemene landelijke kosten worden gevormd door de kosten van de landelijke staf- en ondersteunende functies, inclusief de walorganisatie van de afdeling vervoer.

De werkelijke algemene landelijke kosten zijn als volgt:

(in duizenden EUR)

2023

2022

Kosten personeel wal

10.620

9.582

Huisvesting kantoor

459

556

Kantoorkosten

161

139

Overige bedrijfskosten

2.666

2.027

Totaal

13.906

12.304