Bericht van de Raad van Commissarissen

2018 was een goed jaar voor het Loodswezen, waarin zowel het aantal geloodste scheepsreizen als de omzet steeg. Bijzonder was natuurlijk het 30-jarig jubileum, net als de start van de implementatie van het normenkader financieel beheer.

Als RvC zijn we formeel verantwoordelijk voor het toezicht houden op het functioneren van Nederlands Loodswezen B.V. (NLBV). Daarnaast hebben we een adviserende rol voor de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc).

Transparantie als kans

Maar onze rol gaat wat ons betreft nog verder dan dat. Onze betrokkenheid bij deze mooie organisatie is groot en we brengen graag onze persoonlijke kennis ‘van buiten naar binnen.’ Daarom hebben we in 2018 bijvoorbeeld het initiatief genomen voor een tweedaagse heisessie met onder meer de Bestuursraad, regiobesturen en diverse MT-leden. Gezamenlijk hebben we ons gebogen over onderwerpen als de implementatie van het normenkader financieel beheer. Verantwoording afleggen over je handelen is door het normenkader voortaan verplicht. Maar onze visie als RvC is dat transparantie ook een kans is om je werk nog veiliger en efficiënter te doen. Intussen zijn we wat maanden verder en zijn de eerste processen al beschreven en verbeterd.

Missie, visie, strategie

Tijdens de heisessie hebben we ook de basis gelegd voor een nieuwe missie, visie en strategie. Een mooie uitdaging, want het Loodswezen bestaat uit diverse organisaties én regio’s met elk heel eigen kenmerken. Maar de buitenwereld ziet ons als één organisatie. Dan is het goed om ook intern die gezamenlijkheid op te zoeken en uit te stralen. Na de heisessie is nog verder gewerkt aan de missie, visie en strategie, die we in 2019 willen vaststellen.

Informatietechnologie

Ook in 2018 heeft de RvC de aandacht voor strategische IT-onderwerpen aangejaagd. Zo hebben we met betrokkenen uit de organisatie een dag over informatietechnologie nagedacht: met welke ontwikkelingen willen en gaan we als Loodswezen iets doen? Deze dag hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat er decentraal meer kennis en best practices over IT worden uitgewisseld.

Lopende zaken

De huidige samenstelling van de RvC bestaat sinds 1 januari 2018, toen mevrouw van der Wijst aantrad. Dit jaar hebben de RvC-leden twee keer met elkaar overlegd en is er vijfmaal samen met de Bestuursraad vergaderd. Daarnaast was steeds een vertegenwoordiging van de RvC aanwezig bij de landelijke vergaderingen. Ook met de ondernemingsraad hebben we zo goed mogelijk contact onderhouden. Verder vond de RvC het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij de regionale loodsencorporaties. Daarom zijn de leden zowel gezamenlijk als individueel op werkbezoek gegaan in elke regio, om zo praktijkkennis op te doen en zicht te krijgen op de regionale samenwerkingsverbanden en uitdagingen.

De begroting en jaarstukken van NLBV zijn door de RvC goedgekeurd en met positief advies voorgelegd aan de aandeelhouders.

Toekomst

Plannen voor 2019 zijn er genoeg. Zo blijft onze aandacht gefocust op informatietechnologie, innovaties en natuurlijk de implementatie van het normenkader. Wat IT betreft willen we ons perspectief verbreden, om zo onze positie in de hele logistieke keten te versterken. Het Loodswezen is een belangrijke schakel in efficiënt goederenvervoer van A naar B en we denken graag mee met de andere partijen in de keten.

Waardering

Tot slot spreekt de RvC haar waardering uit voor het werk van het Loodswezen in 2018. Het is een robuuste, zeer professionele organisatie met tevreden klanten én medewerkers, met veel beroepstrots. Medewerkers blijven er niet voor niets zo lang werken. Wij als RvC zijn ook op onze beurt trots dat we hieraan onze bijdrage mogen leveren.