In 2023 bestaat Nederlands Loodswezen in zijn huidige vorm 35 jaar. Om toekomstbestendig te zijn, moeten we voortdurend investeren. Niet alleen in schepen en gebouwen, maar vooral in mensen.

Loodswezen als sterk merk

De komende jaren wordt het enorm belangrijk om voldoende mensen met de juiste competenties aan te trekken en op te leiden. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we meer tijd nodig om vacatures in te vullen. In 2023 bouwen we verder aan het merk ‘Loodswezen’, en gaan we meer prioriteit geven aan het boeien en binden van de huidige loodsen en medewerkers en aan het werven van nieuwe mensen.

Onzekerheid

Vanuit bedrijfsmatig perspectief kijken we met enige zorg naar 2023. Door de situatie in de wereld is het onzeker of we komend jaar onze raming van het aantal reizen kunnen waarmaken. Bovendien is nog onduidelijk hoe de nieuwe bekostiging daarin doorwerkt. Aan de andere kant geven de resultaten van het afgelopen jaar reden tot optimisme. Ook dat was een lastig jaar, vol veranderingen en onzekerheden. De vrachtstromen zijn veranderd en de drukte op zee is er niet minder op geworden.

"Op weg naar een klimaatneutrale wereld wordt groene waterstof een prominente, schone energiedrager. De haven van Rotterdam heeft hierin een belangrijke rol voor Nederland en Noordwest-Europa, zowel door lokale productie als grootschalige import van waterstof. Waterstof zal worden getransporteerd in vloeibare vorm, of verpakt in een molecuul als bijvoorbeeld ammoniak. Voor vloeibare waterstof is een nieuw type schip nodig, vergelijkbaar met LNG-schepen. De verschillende waterstofdragers kunnen verscheept worden met tankers zoals we die nu al kennen."

Randolf Weterings, programma manager Elektrificatie en Waterstof Havenbedrijf Rotterdam

Duurzaamheid wordt een bepalende factor

Het komend jaar staat zeker ook in het teken van duurzaamheid op het vlak van milieu. Samen met partners en marktpartijen blijven we zoeken naar de schone brandstof van de toekomst en naar andere mogelijkheden om onze CO2-uitstoot te verminderen. Duurzaamheid is ook een bepalende factor bij de ontwikkeling van onze nieuwe M-klasse tenders en de vervanging van de huidige swath’s in de regio Scheldemonden.

Veilige werkcultuur

We willen een goede werkgever zijn voor al onze collega's. Dat betekent niet alleen goede arbeidsvoorwaarden, maar ook een veilige werkcultuur. Het afgelopen jaar is er in de maatschappij veel te doen geweest over veiligheid op het werk. Ook wij moeten daar aandacht aan geven. We willen ervoor zorgen dat iedereen het bij ons naar de zin heeft en zich goed, prettig en veilig voelt.

ICT en data optimaal inzetten

We willen datagericht werken. Daarom staan er in 2023 twee belangrijke thema's op de agenda: het uitbouwen van het project RADAR en het toevoegen van meer onderwerpen aan ons platform voor datagericht werken.

’De loods is een ontzettend belangrijk element in het functioneren van Nederland Distributieland, waarmee wij in Nederland heel veel geld verdienen. Als wij via de vernieuwde loodsenwet een balans hebben weten te realiseren tussen een optimale 24/7 loodsdienstverlening en een gematigde kostenontwikkeling, dan ben ik tevreden. Zoals altijd is the proof of the pudding in the eating. Na vijf jaar evalueren wij opnieuw.”

Adriaan Zeillemaker, plaatsvervangend directeur Maritieme Zaken ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Daarnaast gaan we ons komend jaar voorbereiden op de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese regelgeving verplicht alle grote ondernemingen om vanaf het boekjaar 2025 over duurzaamheid te rapporteren, op basis van een groot aantal indicatoren. Om dat goed te kunnen doen, moeten we eerst de juiste data verzamelen, consistent registreren en analyseren. Er is in dat opzicht nog veel werk te verrichten. Daar gaan we het komend jaar volop mee aan de slag.