De belangrijkste vorm van kennisuitwisseling vindt plaats tijdens onze primaire taak: de veilige en vlotte afhandeling van scheepvaartverkeer. Het werk in de haven is een samenspel tussen verschillende partijen – het havenbedrijf, de sleepboten, de roeiers, Nederlands Loodswezen, de douane, de terminals, de scheepsagent – allemaal met een eigen rol en taak. Door als Loodswezen onze informatie met anderen te delen, kan het hele proces efficiënter verlopen. Ook in 2022 waren we daarom continu in gesprek met alle stakeholders in de haven. Hoe beter je elkaar leert kennen, hoe soepeler de samenwerking gaat en hoe meer je van elkaar opvangt als iets een keer niet helemaal goed gaat.

Project Just-In-Time

In Rotterdam doen we mee aan het project Just-In-Time, een initiatief van de divisie Havenmeester. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het terugdringen van de wachttijd van zeeschepen door verder vooruit te plannen. Daarbij komt ook aan de orde hoe we om moeten gaan met schepen die meer of minder vervuilend zijn en wie de regie neemt bij het stellen van prioriteiten.

Haven Neutraal Platform

In het Scheldegebied participeren we in het Haven Neutraal Platform (HNP). Om de samenwerking tussen nautische partijen te bevorderen, ontwikkelt het HNP onder andere een ICT-platform om sneller en actueler informatie uit te wisselen.

Collectief inzetsysteem in Schelderegio

In de Schelderegio werken wij nauw samen met onze Vlaamse collega's op basis van een samenwerkingsovereenkomst die periodiek geëvalueerd wordt. Goede verhoudingen en communicatie zijn hier heel belangrijk, omdat de afhandeling van schepen zowel aan het Nederlandse als aan het Vlaamse systeem moet voldoen. We hebben zelfs een collectief inzetsysteem met Vlaams Loodswezen en maken in onderling overleg gebruik van beide vloten. Ook de vervanging van de huidige loodstenders en de swath’s vergt veel overleg en afstemming.

“We doen dagelijks achter de schermen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de schepen zonder vertraging van en naar de havens gaan.”

Bastiaan Bijvank, manager operaties regio Scheldemonden

Data-uitwisseling regio Noord

In regio Noord zijn we in gesprek met Groningen Seaports om data uit te wisselen op een digitaal platform. Ook andere nautische dienstverleners en agenten van rederijen krijgen toegang tot dit platform. Bij een aanvraag kunnen alle betrokken partijen - loodsdienst, bootslieden, roeiers, slepers - aangeven wanneer zij beschikbaar zijn. Zo is voor alle partijen zichtbaar wanneer een reis doorgang kan vinden.

Eemshaven

In de Eemshaven hebben we veel contact met onze Duitse collega's. Ook daar maken we afspraken over het gezamenlijk gebruik van materieel. Op reizen van Borkum naar Westereems willen we één loodsvaartuig gebruiken in plaats van zowel een Duits als een Nederlands vaartuig.

Intensief overleg over Oekraïne

Naar aanleiding van de sancties door de oorlog in Oekraïne was duidelijkheid nodig om te bepalen wie welke rol en welke verantwoordelijkheid heeft voor het toegangsbeleid in de haven. Bepaalde schepen mochten niet door, maar ook bepaalde ladingen niet. Het was complex manoeuvreren. Het Loodswezen heeft intensief overlegd met ministerie, douane, kustwacht en havenmeesters, wat uiteindelijk heeft geleid tot heldere afspraken.