Als dienstverlener delen we graag onze kennis en ervaring met klanten, ketenpartners en overheden. In de huidige complexe wereld kunnen we nu eenmaal niet solitair opereren. De grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zoals de energietransitie en het terugdringen van CO2-uitstoot, vragen in elke sector om intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.