Met gemengde gevoelens kijken we terug op 2022. De disrupties en crises volgden elkaar in hoog tempo op en dat vroeg het uiterste van onze organisatie. We zijn echter trots op de geleverde inspanningen. Als Nederlands Loodswezen hebben we onze dienstverlening in alle omstandigheden op hoog niveau gehandhaafd.

Het afgelopen jaar moesten we veel nieuwe uitdagingen het hoofd bieden en daar acuut op acteren. Tijd om alles te duiden was er nauwelijks. Maar toch kijken we trots en tevreden terug. Door alle zeilen bij te zetten was het resultaat van onze inspanningen positief. In dit bijzondere jaar hebben we zelfs meer scheepsreizen geloodst dan vooraf was begroot. Met alle veranderingen van vervoersstromen blijft de dienstverlening van het Loodswezen een onmisbare schakel in de logistieke keten. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Datagericht werken

De continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening worden gedragen door een gestroomlijnde organisatie. In 2022 hebben we stappen gezet om in de bedrijfsprocessen de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) door te voeren. Bij deze professionalisering horen ook digitalisering en datagericht werken. Door het analyseren van data weten we steeds beter aan welke knoppen we moeten draaien om processen te verbeteren. Om dat mogelijk te maken, heeft de afdeling ICT in 2022 een technisch platform ingericht dat we de komende jaren doorontwikkelen.

"De dienstverlening van Nederlands Loodswezen blijft een onmisbare schakel in de logistieke keten"

Veiligheid

Dat veilig werken, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, geen vanzelfsprekendheid is werd duidelijk toen op 30 maart 2023 onze stuurman Arnoud Vooijs door een noodlottig ongeval op zee om het leven kwam. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn familie en nabestaanden die met dit verlies geconfronteerd zijn. Het is nogmaals een herinnering aan het feit dat onze dagelijkse operatie op zee plaatsvindt in een gevaarlijke omgeving is en dat we nooit mogen verslappen bij onze aandacht voor veilig werken.

Uitstoot beperken

We moeten voldoen aan steeds hogere eisen, met name op het gebied van duurzaamheid. Vooralsnog is het niet mogelijk om onze specifieke operatie - loodsen snel en efficiënt aan boord van zeeschepen krijgen – volledig CO2-neutraal te realiseren. Maar door efficiënt te opereren, beperken we de uitstoot van zeeschepen die anders veel langere wachttijden zouden hebben. Wij pleiten er dan ook voor om bij de beoordeling van onze bijdrage aan duurzaamheid breder in de keten te kijken dan alleen naar onze eigen operatie.

Klaar voor de toekomst

In 2023 bestaat het Loodswezen in zijn huidige vorm 35 jaar. Onze organisatie staat als een huis, maar we moeten er voortdurend in blijven investeren. Niet alleen in schepen en gebouwen, maar bovenal in mensen. De komende jaren willen we daarom voldoende medewerkers met de juiste competenties aantrekken en opleiden.

"Onze organisatie staat als een huis, maar we moeten er voortdurend in blijven investeren."

Zeven jaar lang heb ik deze prachtige organisatie mogen dienen als voorzitter. Op 1 mei 2023 treed ik terug en ga ik met plezier weer voltijds aan de slag als registerloods in de regio Rotterdam-Rijnmond. Als ik zie hoe goed we het hebben gedaan het afgelopen jaar, heb ik er alle vertrouwen in dat we met de huidige organisatie elke storm kunnen doorstaan.

Joost Mulder,
voorzitter Nederlandse Loodsencorporatie