Overheid en toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan de governance en transparantie van semipublieke organisaties zoals de Regionale loodsencorporaties en de Nederlandse Loodsencorporatie. Deze maatschappelijke tendens juichen we toe. Deze entiteiten vervullen immers een belangrijke publieke taak. Wij dragen de verantwoordelijkheid om uit te leggen hoe wij die taak uitvoeren.