Overheid en toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan de governance en transparantie van semipublieke organisaties zoals de Regionale loodsencorporaties en de Nederlandse Loodsencorporatie. Deze maatschappelijke tendens volgen we. Deze entiteiten vervullen immers een belangrijke publieke taak. Wij dragen daarbij de verantwoordelijkheid om uit te leggen hoe wij die taak uitvoeren.