Voorwoord

In 2019 werd Nederlands Loodswezen transparanter en duurzamer.

Lees meer ›Voorwoord

Over dit verslag

Dit jaarverslag is opgebouwd aan de hand van onze drie belangrijkste strategische thema’s. We leggen hierin verantwoording af over hoe Nederlands Loodswezen te werk gaat om een toonaangevende organisatie te zijn én te blijven.

Lees meer ›Over dit verslag

2019 in een oogopslag

2019 was het jaar van belangrijke investeringen en solide resultaten. Nederlands Loodswezen investeerde in duurzaamheid, innovatie, opleiding en inzetbaarheid van zijn loodsen.

Lees meer ›2019 in een oogopslag

Over Nederlands Loodswezen

Tot 1 september 1988 maakte Nederlands Loodswezen onderdeel uit van de Rijksoverheid. Vanaf 1 september 1988 is Nederlands Loodswezen verzelfstandigd.

Lees meer ›Over Nederlands Loodswezen

Missie, visie, strategie

In 2019 is één missie, visie en strategie geformuleerd voor Nederlands Loodswezen. Het gaat hier om een aantal entiteiten, met verschillende taken, die samen zorg dragen voor een Nederlandse loodsdienst.

Lees meer ›Missie, visie, strategie

Rol van de loods

Loodsen adviseren kapiteins over de te voeren navigatie en treden met diens toestemming op als verkeersdeelnemer.

Lees meer ›Rol van de loods

Kernwaarden

Waar staat Nederlands Loodswezen voor? Waar geloven wij in, wat verbindt ons en wie willen wij zijn? Betrokken, betrouwbaar en deskundig zijn de kernwaarden van Nederlands Loodswezen.

Lees meer ›Kernwaarden

Governance

Overheid en toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan de governance en transparantie van semipublieke organisaties zoals enkele entiteiten (NLc en Rlc’s) binnen Nederlands Loodswezen. Deze maatschappelijke tendens juichen we toe.

Lees meer ›Governance

Achtergrond 

Tot 1 september 1988 maakte Nederlands Loodswezen onderdeel uit van de Rijksoverheid. Vanaf 1 september 1988 is Nederlands Loodswezen verzelfstandigd.

Lees meer ›Achtergrond 

Structuur

Nederlands Loodswezen is de algemene noemer waaronder een aantal entiteiten in gezamenlijkheid maar elk met eigen taken en verantwoordelijkheden een doelmatige loodsdienstverlening verzorgt in de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse havens aan de

Lees meer ›Structuur