Introductie

Met gepaste trots presenteren wij het publieke jaarverslag van het Nederlands Loodswezen over 2018. Dit verslag volgt op meer beknopte jaarberichten in voorgaande jaren.

Lees meer ›Introductie

Het verhaal over 2018

Het Nederlands Loodswezen kijkt terug op een dynamisch jaar. Los van de sterke stijging van het aantal geloodste scheepsreizen, vroegen diverse ontwikkelingen binnen de eigen organisatie en het maritieme speelveld onze aandacht.

Lees meer ›Het verhaal over 2018

Achtergrond Loodswezen

Tot 1 september 1988 maakte het Nederlands Loodswezen onderdeel uit van de Rijksoverheid. Vanaf 1 september 1988 is het Nederlands Loodswezen verzelfstandigd.

Lees meer ›Achtergrond Loodswezen

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens over 2018 en 2017 opgenomen:

Lees meer ›Kerngegevens

Personalia

Voorzitter Nederlandse Loodsencorporatie: de heer J.B. Mulder. Benoemd per 1 mei 2016, expireert 1 mei 2020.

Lees meer ›Personalia

Missie, visie, strategie

De Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) en Nederlands Loodswezen B.V. (NLBV) hebben ieder vanuit hun eigen perspectief – respectievelijk ‘uitvoering loodsenberoep’ en ‘ondersteuning’ – gedefinieerd waar zij voor staan.

Lees meer ›Missie, visie, strategie

Visie en strategische thema’s

De visie van het Loodswezen: toegevoegde waarde blijven leveren voor de publieke taken en daaraan gerelateerde activiteiten die de loodsen hebben toebedeeld gekregen, zonder daarbij kansen - die de organisatie en haar belanghebbenden sterker kunnen

Lees meer ›Visie en strategische thema’s

Bestuur en toezicht

Registerloodsen adviseren kapiteins over de te voeren navigatie en treden met diens toestemming op als verkeersdeelnemer.

Lees meer ›Bestuur en toezicht

Goede verantwoording

De governance codes en transparantie-eisen die de overheid op basis van die codes stelt aan semipublieke organisaties als het Loodswezen, nemen de komende jaren naar verwachting verder toe.

Lees meer ›Goede verantwoording

Invoering normenkader financieel beheer

De invoering van het normenkader financieel beheer (NFB) past in het streven naar goede verantwoording.

Lees meer ›Invoering normenkader financieel beheer