Voorwoord

Voor het Loodswezen is doorgaans geen zee te hoog. Maar de ongekende golven van de covid-19-pandemie maakten 2020 in alle opzichten bijzonder. Het virus had een grote weerslag op de loodsdienstverlening.

Lees meer ›Voorwoord

Over dit verslag

Met plezier bieden wij u ons digitale jaarverslag over 2020 aan. In dit verslag vertellen we u graag hoe Nederlands Loodswezen erin slaagde ook in het gedenkwaardige coronajaar een toonaangevende organisatie te zijn én blijven.

Lees meer ›Over dit verslag

2020 in een oogopslag

2020 was een jaar van onzekerheid. Naast de covid-19-crisis, was er veel onduidelijkheid over de Brexit en de gevolgen van het nieuwe loodsplichtstelsel.

Lees meer ›2020 in een oogopslag

Over Nederlands Loodswezen

Nederlands Loodswezen is een zelfstandige organisatie die werkt in het belang van het publiek. Onze hoofdtaak is het loodsen van zeeschepen van en naar alle Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde.

Lees meer ›Over Nederlands Loodswezen

Missie, visie, strategie

In 2019 is één missie, visie en strategie geformuleerd voor Nederlands Loodswezen. Het gaat hier om een aantal entiteiten, met verschillende taken, die samen zorgdragen voor de loodsdienst in Nederland en voor de Vlaamse havens aan de Schelde.

Lees meer ›Missie, visie, strategie

Rol van de loods

De loods is een hoogopgeleide professional. Hij adviseert een kapitein over de te voeren navigatie en treedt met diens toestemming op als verkeersdeelnemer.

Lees meer ›Rol van de loods

Kernwaarden

Betrokken, betrouwbaar en deskundig zijn de kernwaarden voor de loodsen en medewerkers van Nederlands Loodswezen. Die drie waarden fungeren als moreel kompas en zijn de kern van onze organisatie.

Lees meer ›Kernwaarden

Governance

Overheid en toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan de governance en transparantie van semipublieke organisaties zoals de Regionale loodsencorporaties en de Nederlandse Loodsencorporatie. Deze maatschappelijke tendens volgen we.

Lees meer ›Governance

Achtergrond Nederlands Loodswezen

Tot 1 september 1988 maakte Nederlands Loodswezen onderdeel uit van de Rijksoverheid. Vanaf 1 september 1988 is Nederlands Loodswezen verzelfstandigd.

Lees meer ›Achtergrond Nederlands Loodswezen

Structuur

Nederlands Loodswezen is de algemene noemer waaronder een aantal entiteiten in gezamenlijkheid, maar elk met eigen taken en verantwoordelijkheden, een doelmatige loodsdienstverlening verzorgen in de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse havens aan de

Lees meer ›Structuur