Voorwoord

We mogen trots en tevreden zijn. Ondanks aanhoudende onzekerheden en steeds wisselende maatregelen heeft het Loodswezen in 2021 eraan bijgedragen dat schepen de Nederlandse havens veilig en vlot aandeden.

Lees meer ›Voorwoord

Over dit verslag

Met plezier bieden wij u ons jaarverslag over 2021 aan.

Lees meer ›Over dit verslag

2021 in vogelvlucht

Covid had in 2021 wereldwijd nog steeds een ongekende invloed op ieders leven. Dat maakte ook het loodsen van zeeschepen moeilijk en bijzonder uitdagend.

Lees meer ›2021 in vogelvlucht

Vooruitblik 2022

Met alle technologische ontwikkelingen evolueert ook ons vak. Het is belangrijk dat we continu bij de tijd blijven en meegroeien met die ontwikkelingen.

Lees meer ›Vooruitblik 2022

Over Nederlands Loodswezen

Nederlands Loodswezen is een zelfstandige organisatie die werkt in het belang van het publiek. Onze hoofdtaak is het loodsen van zeeschepen van en naar alle Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde.

Lees meer ›Over Nederlands Loodswezen

Missie, visie, strategie

In 2019 is één missie, visie en strategie geformuleerd voor Nederlands Loodswezen. Het gaat hier om een aantal entiteiten, met verschillende taken, die samen zorgdragen voor de loodsdienst in Nederland en voor de Vlaamse havens aan de Schelde.

Lees meer ›Missie, visie, strategie

Rol van de loods

De loods is een hoogopgeleide professional. Hij adviseert de kapitein over de te voeren navigatie en treedt met diens toestemming op als verkeersdeelnemer.

Lees meer ›Rol van de loods

Kernwaarden

Betrokken, betrouwbaar en deskundig zijn de kernwaarden voor de loodsen en medewerkers van Nederlands Loodswezen. Die drie waarden fungeren als moreel kompas en zijn de kern van onze organisatie.

Lees meer ›Kernwaarden

Governance

Overheid en toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan de governance en transparantie van semipublieke organisaties zoals de Regionale loodsencorporaties en de Nederlandse Loodsencorporatie. Deze maatschappelijke tendens juichen we toe.

Lees meer ›Governance

Achtergrond Nederlands Loodswezen

Tot 1 september 1988 maakte Nederlands Loodswezen onderdeel uit van de Rijksoverheid. Met ingang van 1 september 1988 is Nederlands Loodswezen verzelfstandigd.

Lees meer ›Achtergrond Nederlands Loodswezen