Voorwoord

Met gemengde gevoelens kijken we terug op 2022. De disrupties en crises volgden elkaar in hoog tempo op en dat vroeg het uiterste van onze organisatie. We zijn echter trots op de geleverde inspanningen.

Lees meer ›Voorwoord

Over dit verslag

Met plezier bieden wij u ons jaarverslag over 2022 aan. In dit verslag leest u hoe Nederlands Loodswezen erin slaagde in een turbulente en onzekere wereld de dienstverlening op peil te houden.

Lees meer ›Over dit verslag

2022 in vogelvlucht

Corona had in 2022 wereldwijd nog steeds een negatieve invloed op de economie. Daarnaast kregen we te maken met oorlog in Oekraïne, spanningen tussen de VS en China en in Nederland toenemende inflatie en een energiecrisis.

Lees meer ›2022 in vogelvlucht

Vooruitblik 2023

In 2023 bestaat Nederlands Loodswezen in zijn huidige vorm 35 jaar. Om toekomstbestendig te zijn, moeten we voortdurend investeren. Niet alleen in schepen en gebouwen, maar vooral in mensen.

Lees meer ›Vooruitblik 2023

Over Nederlands Loodswezen

Nederlands Loodswezen is een zelfstandige organisatie die werkt in het belang van het publiek. Onze hoofdtaak is het loodsen van zeeschepen van en naar alle Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde.

Lees meer ›Over Nederlands Loodswezen

Missie, visie, strategie

In 2019 is één missie, visie en strategie geformuleerd voor Nederlands Loodswezen. Het gaat hier om een aantal entiteiten, met verschillende taken, die samen zorgdragen voor de loodsdienst in Nederland en voor de Vlaamse havens aan de Schelde.

Lees meer ›Missie, visie, strategie

Rol van de loods

De loods is een hoogopgeleide professional. Hij adviseert de kapitein over de te voeren navigatie en treedt met diens toestemming op als verkeersdeelnemer.

Lees meer ›Rol van de loods

Kernwaarden

Betrokken, betrouwbaar en deskundig zijn de kernwaarden voor de loodsen en medewerkers van Nederlands Loodswezen. Die drie waarden fungeren als moreel kompas en zijn de kern van onze organisatie.

Lees meer ›Kernwaarden

Governance

Overheid en toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan de governance en transparantie van semipublieke organisaties zoals de Regionale loodsencorporaties en de Nederlandse Loodsencorporatie. Deze maatschappelijke tendens juichen we toe.

Lees meer ›Governance

Achtergrond Nederlands Loodswezen

Tot 1 september 1988 maakte Nederlands Loodswezen onderdeel uit van de Rijksoverheid. Met ingang van 1 september 1988 is Nederlands Loodswezen verzelfstandigd.

Lees meer ›Achtergrond Nederlands Loodswezen