Kennis delen met MARIN

Het Loodswezen en het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) werken al vele jaren intensief samen. We trainen loodsen, kapiteins en stuurmannen op simulatoren van het MARIN, delen kennis en doen gezamenlijk onderzoek. De goede relatie tussen de twee organisaties werd eind 2022 nog eens bevestigd door de heer Bas Buchner, directeur MARIN, die tijdens de landelijke loodsenvergadering een presentatie gaf over de onderwerpen waarbij Nederlands Loodswezen en het MARIN samen optrekken. In het nog te bouwen Seven Oceans Simulator Centre, de nieuwste innovatie van MARIN, zullen in de nabije toekomst zeker heel wat loodsen trainingen volgen en ervaringen delen.

Presentatie voor IMPA

De International Maritime Pilots’ Association (IMPA) organiseerde op 1 november 2022 een seminar over het belang van loodsen in het hoofdkwartier van de International Maritime Organization (IMO) in Londen. Voorzitter Joost Mulder hield daar namens de Nederlandse Loodsencorporatie een presentatie over het wereldwijde belang van het loodsen van zeeschepen, en de publieke inbedding daarvan.

Consultancy

We delen graag onze kennis omdat we weten dat we op een aantal terreinen wereldwijd vooroplopen. Ingenieursbureaus en rederijen komen regelmatig bij ons informeren hoe de processen in andere havens georganiseerd zijn, en of wij een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van nieuwe concepten. Dat doen we graag.

"Bij het MARIN onderzoeken we, als onafhankelijke kennispartner, continu hoe de scheepvaart in de meest brede zin kan verduurzamen. Met het Loodswezen denken we erover na hoe ‘De tender van de toekomst’ eruit kan zien. Een mooie samenwerking waarbij we gezamenlijk alle mogelijkheden bekijken."

Bas Buchner, directeur Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

Consultancy is voor ons geen doel op zich en het is geen verdienmodel, maar het is wel prettig om op die manier nieuwe contacten te leggen en breder om ons heen te kijken. Zo zijn in 2022 loodsen uit Haifa en van het Suezkanaal naar Rotterdam gekomen om nieuwe inzichten op te doen. Op hun beurt bezochten Nederlandse loodsen Sohar (Oman) om daar onze kennis te delen.