In de onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen het werkelijke resultaat en het begrote resultaat over 2022.

(in duizenden EUR)

Begroot

Werkelijk

Verschil

 

2022

2022

2022

    

Opbrengsten

   

Loodsgelden

216.974

228.177

11.203

Andere tarieven

263

196

-67

Overige inkomsten

423

447

24

Opbrengsten exploitatierekening

217.660

228.820

11.160

    

Kosten

   

Arbeidsvergoeding loodsen

104.762

105.476

714

Beloodsen en plannen

73.285

76.561

3.276

Overige regionale kosten

12.061

11.512

-549

Overige landelijke kosten

15.628

15.357

-271

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie

6.766

6.328

-438

Vermogensvergoeding

5.158

4.943

-215

Totaal kosten

217.660

220.177

2.517

    

Exploitatieresultaat

0

8.643

8.643

De hogere omzet loodsgelden wordt veroorzaakt door een hogere gemiddelde omzet per loodsreis (3,2%) en door een hoger aantal geloodste scheepsreizen dan was begroot (1,9%). Daarnaast is de omzet loodsgelden hoger doordat de frequentiekorting lager was dan begroot (8,2%). Door een lager aantal calls in verhouding met het aantal reizen dat gemaakt is door containerschepen, komen deze schepen in lagere treden van de kortingsmatrix en daalt de korting.

Bij de kosten zijn de kosten arbeidsvergoeding voor de inzet registerloodsen € 714.000 hoger dan begroot. De vergoeding voor directe loodsuren is hoger dan begroot, doordat het aantal gerealiseerde reizen hoger ligt dan begroot. Daarnaast is de vergoeding voor indirecte loodsuren  lager ten opzichte van de begroting. De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager aantal beschikbaarheidsuren en opleidingsuren.

De hogere kosten voor beloodsen en plannen worden grotendeels veroorzaakt door de hogere kosten voor de vaartuigen. De kosten voor de inzet van de vaartuigen zijn gestegen door de hogere brandstofkosten en hogere kosten voor het onderhoud van de vaartuigen.