We zijn ons bewust van onze sleutelpositie in de logistieke keten en willen onze bijdrage voortdurend blijven verbeteren. Naast goed opgeleide mensen, een state-of-the-art-vloot en een soepel lopende organisatie, is digitalisering een steeds belangrijker aspect van het werk. Het verzamelen en analyseren van data levert een steeds grotere toegevoegde waarde op. We zijn continu op zoek naar wegen om die data in de keten te delen en breed beschikbaar te stellen. Dat maakt ons werk veiliger en voorspelbaarder en samenwerking makkelijker en efficiënter.