Nederlands Loodswezen vervult een sleutelpositie in de logistieke keten. Onze ketenpartners mogen dan ook altijd rekenen op een vlekkeloze invulling van onze taak. We blijven evalueren en verbeteren om onder alle omstandigheden ons werk vlot en veilig uit te voeren. Daarbij gaat het niet alleen om onze eigen processen en planningen. Er is nog veel efficiencywinst in de keten te behalen door een hechtere samenwerking van alle partijen in de haven. Als Nederlands Loodswezen willen wij daarin graag vooroplopen. De data bijvoorbeeld die wij verzamelen en analyseren, delen wij graag met ketenpartners. En we stemmen processen en planningen op elkaar af.

Toegevoegd aan verslag