Nederlands Loodswezen is een zelfstandige organisatie die werkt in het belang van het publiek. Onze hoofdtaak is het loodsen van zeeschepen van en naar alle Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde. Zo dragen wij bij aan de veiligheid van schip en bemanning, het economisch succes van havens en bescherming van publieke veiligheidsbelangen rond maritiem zeetransport. Het aanbieden van loodsdiensten is voorbehouden aan registerloodsen. De ACM ziet toe op de prijsontwikkeling en stelt jaarlijks de tarieven vast voor schepen die de Nederlandse havens aandoen.