Voor het Loodswezen is doorgaans geen zee te hoog. Maar de ongekende golven van de covid-19-pandemie maakten 2020 in alle opzichten bijzonder. Het virus had een grote weerslag op de loodsdienstverlening. Toch hebben we samen met onze publieke en private partners, de toegankelijkheid van de Nederlandse zeehavens, 24/7, gegarandeerd.

Loodsen en medewerkers gezond houden

De pandemie vroeg om ingrijpende maatregelen in onze processen. Dat stelde ons coronacrisisteam voor een stevige uitdaging. Dagelijks stond het team klaar om alle vragen op te pakken. Met de regio’s maakten we afspraken en in nauw overleg zijn de maatregelen en aanbevelingen goed op elkaar afgestemd. Op die manier zijn we erin geslaagd de gezondheid en veiligheid van de loodsen en medewerkers te garanderen.

Dip door pandemie

Het covid-19-virus zorgde in 2020 voor een behoorlijke dip in het aantal geloodste scheepsreizen en de omzet. Na de zomer zagen we enig herstel maar de activiteiten bleven achter op de oorspronkelijke ramingen. Uiteindelijk werden er 90.170 reizen geloodst en kwam de omzet uit op bijna € 207 miljoen. Dat was qua aantal geloodste scheepsreizen 6,2% en qua omzet 6,5% minder dan oorspronkelijk begroot.

Opstap naar de toekomst

Dankzij een goede verstandhouding en sterk onderling vertrouwen is het gelukt om in deze moeilijke tijd de dienstverlening 24 uur per dag, 7 dagen per week door te laten gaan. Daarvoor ben ik iedereen binnen het Loodswezen zeer erkentelijk. Maar ook al onze stakeholders en partijen waarmee wij dagelijks contact hebben verdienen onze dank. De samenwerking in het afgelopen jaar was bijzonder constructief. Er was bij alle betrokkenen veel flexibiliteit, pragmatisme en zorg voor elkaars veiligheid en gezondheid.

"Pilot business is people business"

‘Pilot business is people business’, dat bleek maar weer eens in 2020! Ik werd me daardoor extra bewust van het belang van het goed onderhouden van relaties en het gezamenlijk vinden van oplossingen voor problemen. Ook al lopen de belangen van diverse partijen soms uiteen: alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder!

De constructieve samenwerking in 2020 vormt een mooie opstap naar de toekomst. Want als het ons lukt om zo goed samen te werken onder zulke lastige omstandigheden, lukt dat ons zeker als alles straks weer ‘normaal’ is. Mijn drive voor 2021 is dan ook om de positieve en uitgebreide samenwerking met alle betrokken partijen verder te versterken.

Joost Mulder
Voorzitter Nederlandse Loodsencorporatie