De loodsen hebben door hun unieke positie in de haven veel nautische expertise in huis die van waarde kan zijn voor ketenpartners en andere stakeholders. We stellen deze kennis beschikbaar aan andere partijen, om hen te helpen de haven nog veiliger en succesvoller te maken.

Op bezoek bij stakeholders

Naast deze vaste contactmomenten bezoeken wij ook regelmatig onze stakeholders, onder andere om feedback te krijgen over onze dienstverlening. De afgelopen jaren hebben bewezen dat het meenemen van beleidsmakers aan boord van zeeschepen tijdens een loodsreis tot veel goodwill, inzicht en begrip leidt. De totstandkoming van nieuwe wetgeving voor de loodsplicht is daar een goed voorbeeld van.