Door verschillende processen aan elkaar te koppelen en verder te digitaliseren, wordt een grotere efficiëntie in de nautische keten bereikt. Dat zien we zowel in de Nederlandse havens als in de samenwerking met de Vlaamse havens.

Haven Neutraal Platform

Het afgelopen jaar ontwikkelden we het onafhankelijke Haven Neutraal Platform (HNP). Op dit digitale platform werken alle nautische dienstverleners en ketenpartners van Nederland en Vlaanderen samen in de regio Scheldemonden, wisselen informatie uit en overleggen samen. De komende jaren bouwen we de functies van het platform verder uit.

Stakeholdermanagement

Het werk in de haven is een fijn samenspel tussen verschillende partijen – het havenbedrijf, de sleepboten, de roeiers, Nederlands loodswezen, de douane, de terminals, de scheepsagent – die allemaal hun eigen rol en taak hebben. Daar willen we een belangrijke rol in spelen. Wij beschikken over heel veel informatie. Door dat met elkaar te delen, wordt het hele proces efficiënt afgehandeld. Daarom voeren we een actieve dialoog met al onze stakeholders. We willen een integere en betrouwbare partner zijn. Bij alle besluiten die we nemen, houden we ook telkens zo veel mogelijk rekening met de belangen van andere partijen.

We zijn actief in het internationale, nationale en regionale netwerk.

“De samenwerking met het Loodswezen is zonder meer goed. Bij het Havenbedrijf kennen we de loodsen als zeer betrokken, werken we samen op vele niveaus en overleggen we over onderwerpen die onze beider organisaties raken. Zonder twijfel een van de meest intensieve relaties die we hebben. In de afgelopen twee covidjaren hadden we bijna dagelijks contact om te zoeken naar oplossingen voor problemen die op ons pad kwamen. Daarnaast werken bijvoorbeeld de loodsdienstleiders van het Loodswezen letterlijk naast onze collega’s. Mooi om te zien dat ze onderling aan een half woord genoeg hebben om de juiste acties in te zetten.”

René de Vries, (Rijks)havenmeester Havenbedrijf Rotterdam