De materiële onderwerpen (relevante onderwerpen voor het Loodswezen) voor dit verslag zijn mede samengesteld vanuit het perspectief van de stakeholder. Hierbij is uitgegaan van praktijkervaring en van in het verleden gevoerde gesprekken met stakeholders. De verschillende thema’s zijn gescoord op een schaal van 1 tot 5 op de assen ‘impact op Loodswezen’ en ‘relevantie/belang voor stakeholders’. De materiële thema’s zijn zowel kwalitatief als kwantitatief via KPI’s integraal verwerkt in dit verslag.

Materialiteitenmatrix Publiek Jaarverslag Loodswezen

Het volgende overzicht laat zien in welk hoofdstuk deze onderwerpen terugkomen, alsmede welke KPI’s onder dit onderwerp vallen. Indien de KPI’s een * bevatten, zijn deze gebaseerd op de GRI Standards (General Reporting Initiative Standards).

Materieel onderwerp

Hoofdstuk

Kern performance indicator (KPI’s)

Kwaliteit van de dienstverlening

Kwaliteit van de dienstverlening

- Non-conformities ISPO / ISO*

- Aantal ingediende klachten (incl. eventuele sancties)*

 

- IAD-meldingen (per categorie)

  

- % realisatie tijdigheid aan boord t.o.v. ACM-norm (per regio)

  

- Gemiddeld aantal dagen factuur verstuurd (tijdigheid facturatie)

  

- # creditnota’s verstuurd (juistheid facturatie)

  

- Incassotermijn (aantal dagen)

Ketensamenwerking

Stakeholdermanagement

Kwalitatief (selectie overzicht van samenwerkingen op internationaal, nationaal en regionaal niveau)

Vlootconfiguratie

Samenstelling vloot

- # stationsschepen

  

- # swath vaartuigen

  

- # Tenders

  

- Gemiddelde leeftijd stationsschepen

  

- Gemiddelde leeftijd swath-vaartuigen

  

- Gemiddelde leeftijd tenders

  

- Onderhoud (kwalitatief)

Klanttevredenheid

Ervaring van de dienstverlening

Tevredenheid volgens KTO (cijfer)

Visie op de toekomst

Trends en ontwikkelingen

Kwalitatief

Training en opleidingen

Actief investeren in kennis en kunde

- Opleidingskosten per medewerker (NLBV)

  

- # uren besteed aan beroepsontwikkeling loods*

Innovatie

De vloot en het belang van duurzaamheid

Kwalitatief

 

Het Loodswezen in de keten

 

Tariefstabiliteit en ontwikkeling

Tarieven en ontwikkeling

Tarieven en ontwikkeling

(Cyber)security

Cybersecurity en informatiebeveiliging

# Datalekken*

Veiligheid en gezondheid

Optimale inzetbaarheid en beschikbaarheid

- % ziekteverzuim continu-medewerkers*

- % ziekteverzuim niet-continu-medewerkers*

- Cijfer medewerkerstevredenheid algemeen***

  

- Cijfer medewerkerstevredenheid aandacht voor veiligheid***

Stakeholder-management en communicatie

Stakeholder-management

Kwalitatief

Emissies

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord

CO2-uitstoot (totaal, scope 1, scope 2; kg)*

  • * Deze indicatoren zijn gebaseerd op de GRI Standards
  • ** #=aantal
  • *** Niet uitgevoerd in 2020