Het Nederlands Loodswezen is sinds 2020 geconfronteerd met de gevolgen van het covid-19 virus.

Scheepvaartafwikkeling, waartoe het loodsen van zeeschepen behoort, is door de Rijksoverheid aangemerkt als vitaal proces voor Nederland. Binnen Nederlands Loodswezen is een crisisteam gevormd om maatregelen te nemen om de negatieve effecten te beheersen en de dienstverlening zo veel als mogelijk ongestoord door te laten gaan. De genomen maatregelen zijn steeds effectief gebleken, waardoor de dienstverlening kon worden voortgezet. In de voor 2022 vastgestelde tarieven is rekening gehouden met het verminderde aantal te loodsen scheepsreizen.

Het Nederlands Loodswezen verwacht dat zij haar activiteiten zal kunnen voortzetten.

In 2021 werden de continudiensten volledig beheerst door corona. Dit leidde regelmatig tot grote uitdagingen bij de varende dienst en de loodsencoördinatieteams om de diensten op te vullen.

- Ton Duivestein, Manager varende dienst
Toegevoegd aan verslag