Algemeen

Het Nederlands Loodswezen is de verzamelnaam van de organisaties die zijn betrokken bij het loodsen van zeeschepen naar de Nederlandse zeehavens en Vlaamse Scheldehavens. Het ene deel van deze organisaties betreft de beroepsorganisatie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de registerloodsen; het andere deel de bedrijfsorganisatie waarmee invulling wordt gegeven aan de beroepsuitoefening en ondersteuning daarvan.

De diensten en taken die door het Loodswezen worden uitgevoerd zijn geregeld in de Loodsenwet en betreffen het loodsen van zeeschepen (door de registerloodsen als individuele autonome beroepsbeoefenaar), een aantal andere wettelijke taken, zoals het opleiden van verklaringhouders en een (zeer beperkt) aantal niet gereguleerde taken. Conform het bepaalde in artikel 27 van de Loodsenwet worden de tarieven die het Loodswezen voor haar wettelijke taken in rekening mag brengen vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De in deze jaarrekening opgenomen cijfers betreffen de samengevoegde cijfers van de organisaties van het Nederlands Loodswezen waarbinnen de desbetreffende diensten en taken worden uitgevoerd die onder toezicht van de ACM staan. De cijfers zijn ontleend aan de administraties en de vastgestelde statutaire jaarrekeningen 2019 en 2018 van de betreffende organisaties binnen het Loodswezen. Het betreft:

Beroepsorganisatie:

 • Nederlandse Loodsencorporatie

 • Stichting opleiding en deskundigheidsbevordering registerloodsen (Stodel)

 • Regionale loodsencorporatie Noord

 • Regionale loodsencorporatie Amsterdam-IJmond

 • Regionale loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond

 • Regionale loodsencorporatie Scheldemonden

Bedrijfsorganisatie:

 • Nederlands Loodswezen B.V., incl. gemeenschappelijke exploitatie van de loodsenassociaties

 • Loodsenassociatie Amsterdam-IJmond

 • Loodsenassociatie Rotterdam-Rijnmond/Noord

 • Loodsenassociatie Scheldemonden

 • Loodswezen Materieel B.V.