Nederlands Loodswezen wil een toonaangevende loodsdienst zijn die vooroploopt in kwaliteit van dienstverlening. We zijn daarom scherp op ontwikkelingen als schaalvergroting, digitalisering van processen, veranderende ladingstromen, de energietransitie en de kwaliteit en kwantiteit van scheepsbemanningen. Al deze ontwikkelingen zijn van invloed op de vraag naar loodsdiensten en mogelijke gevolgen daarvan. We spelen hier tijdig op in en vervullen een voortrekkersrol in onderzoek- en innovatietrajecten. In 2019 was Nederlands Loodswezen betrokken bij onderzoek- en innovatietrajecten zoals het Autonomous Shipping-project, bij het ontwikkelen en testen van een nieuwe generatie precisie navigatie sensoren en bij het windkrachtonderzoek JIP Windlass.

Samen werken aan ‘autonome’ vaaroplossingen

Autonoom varen is een ontwikkeling met in potentie grote effecten op het werk van Nederlands Loodswezen. Ondanks de hype in de media op dit vlak is het niet de verwachting dat autonome scheepvaart op korte termijn een feit zal zijn. De implementatie van de technologie en de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving zijn processen van lange adem. Nederlands Loodswezen is volgend en niet leidend in de autonoom varen-discussie. Deelname aan deze en andere projecten is voor ons vooral een goede manier om ons netwerk uit te breiden, onze kennis te delen en relevante ontwikkelingen op de voet te volgen.

In 2019 participeerde Nederlands Loodswezen onder meer in het Joint Industry Project (JIP) Autonomous Shipping. Samen met zo’n 20 bedrijven, kennisinstellingen en overheden onderzochten we de huidige technologische mogelijkheden op het gebied van autonoom zee-varen. Toepassingen van autonome scheepvaart concentreren zich nu vooral nog op monotoon of gevaarlijk werk. In de nabije toekomst zijn er mogelijk toepassingen voor kleinere ferries en binnen de korte vrachtvaart, in de wat verdere toekomst wellicht ook bij Noordzee ferries en Short Sea vrachtvaart.

Test nieuwe navigatie-ondersteunende middelen

Samen met leveranciers heeft Nederlands Loodswezen in 2019 een nieuwe generatie precisie navigatie sensoren en bijpassende software ontwikkeld en getest. Hierin namen de loodsen in de regio’s het voortouw waarna een landelijke projectgroep is opgezet. 2020 staat in het teken van de doorontwikkeling en optimalisatie van de sensoren, wat moet resulteren in een kwalitatief hoogwaardig product voor het loodsen van zeeschepen onder marginale omstandigheden.

Deelname windkrachtonderzoek JIP Windlass

Samen met onder andere het Marin, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht (KRVE), Svasek, TU Eindhoven, Whiffle en een aantal internationale havens en participanten doet Nederlands Loodswezen mee aan het in 2019 opgestarte JIP Windlass. Centraal in dit driejarige project staat het onderzoek naar nieuwe technologie om de windkracht op gemeerde en varende schepen in havens te kunnen bepalen. Naast de krachten wordt er ook een model ontwikkeld om de windsterkte op havenniveau te kunnen voorspellen (fine-casting). Deze gegevens zullen worden verwerkt en inzichtelijk gemaakt in een operationeel inzetbare tool te gebruiken aan boord van schepen. Als externe factor is wind(kracht) van grote invloed op (de manoeuvreerruimte van) grote schepen met een groot windoppervlak.

Toegevoegd aan verslag