Samenstelling Algemene Raad 

Foto: Yvette Wolterinck
 • Voorzitter Nederlandse Loodsencorporatie: de heer J.B. Mulder. Benoemd per 1 mei 2016, herbenoemd per 1 mei 2020 en expireert 1 mei 2024

 • Voorzitter Regionale Loodsencorporatie Noord: de heer E.J. Kilian, benoemd per 1 augustus 2022, expireert 1 augustus 2026

 • Voorzitter Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-IJmond: de heer R. de Jonge, benoemd per 1 januari 2022 en expireert per 1 januari 2026

 • Voorzitter Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond: de heer T.S. de Groot. Benoemd per 1 juli 2017, herbenoemd per 1 juli 2021 en expireert 1 juli 2023

 • Voorzitter Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden: de heer G.B.P. Jaburg. Benoemd per 1 mei 2018, herbenoemd per 1 mei 2022 en expireert 1 mei 2026

 • Secretaris: de heer R.J. Hagman tot 1 februari 2023. Hij is per 1 februari opgevolgd door mevrouw B.W. Silvis

Directie en Managementteam NLBV

Directie

 • Directeur (statutair): de heer H.B.W. Broers per 1 juni 2022

Managementteam

 • Financieel directeur: de heer W.N. Dorst

 • Manager Human Resources: mevrouw N. van der Drift

 • Manager Vlootbeheer: T. de Vos

 • Manager Vlootbeheer: de heer O.A. Taselaar (a.i.) per 1 december 2022

 • Manager Informatievoorziening: de heer N.J. Donselaar

 • Manager Varende Dienst: de heer P. Bloothoofd per 1 februari 2022

De Raad van Commissarissen

Foto: Yvette Wolterinck
 • De heer M.J.M. Borsboom, voorzitter. Benoemd per 6 juni 2017, herbenoemd per 1 juli 2020 en expireert 1 juli 2023

 • De heer R.E.A. De Meyer, lid. Benoemd per 7 juni 2016, herbenoemd  per 1 juli 2019 en 1 juli 2022 en expireert 1 juli 2025

 • Mevrouw J.H.P.M. van der Wijst, lid. Benoemd per 1 januari 2018 en herbenoemd per 1 juli 2021 en expireert 1 juli 2024

Evenwichtige verdeling bestuursleden en commissarissen

In artikel 2:276 van het Burgerlijk Wetboek zijn vereisten opgenomen over de evenwichtige verdeling van de bestuursleden en commissarissen over vrouwen en mannen.

Met een evenwichtige verdeling wordt in dit artikel bedoeld dat minimaal 30% van de zetels worden bezet door mannen en ook minimaal 30% door vrouwen (voor zover de zetels worden bezet door natuurlijke personen).

Nederlands Loodswezen B.V. kent één statutair directeur. Aangezien dit slechts één persoon is kan geen evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen bereikt worden. De huidige functie wordt ingevuld door een man.

De raad van commissarissen van Nederlands Loodswezen B.V. bestaat uit drie personen. Bij het vacant komen van een positie wordt rekening gehouden met de verdeling over vrouwen en mannen. Sinds 2012 bestaat de raad voor 33% uit vrouwen, waarmee voldaan wordt aan het bepaalde van de evenwichtige verdeling.