Om toonaangevend te blijven, investeerden we ook in 2019 in het vergroten en borgen van onze kennis en kunde. Loodswezen is immers actief op een heel specifiek taakgebied. Onze (gebundelde) expertise is van levensbelang om onze diensten te blijven bieden en onderscheidt ons van andere organisaties. Wij spelen in op nieuwe ontwikkelingen die het loodsenberoep veranderen of beïnvloeden. Zo zorgen wij ervoor dat onze dienstverlening relevant blijft voor de scheepvaart en de samenleving.

Nieuwe accreditatie opleiding tot registerloods

De hbo-masteropleiding ‘Opleiding tot registerloods: Master in Maritime Piloting’ is tot 2026 opnieuw geaccrediteerd. Met de verdere ontwikkeling van de opleiding is een stevige basis voor de komende jaren gelegd. Het advies van het accreditatiepanel om aansluiting(en) te zoeken met andere hbo-masteropleidingen hebben we vertaald in ons nieuwe opleidingsplan 2020-2025: we willen samenwerken in/aan gezamenlijke kalibreersessies.

Maximale bezetting opleidingen

Voor 2020 is de opleiding met drie studenten in regio IJmuiden, veertien in regio Rotterdam en vier in regio Vlissingen maximaal gevuld. Voor de regio Noord leiden we komend jaar geen mensen op. Aanvulling van het korps registerloodsen in Noord vindt (vooralsnog) plaats vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond.

Beroepsbevordering loodsen

De loodsen hebben in 2019 gemiddeld 29,4 uur aan de beroepsbevordering besteed. De loodsen trainen ook in diverse simulatoren. Dit heeft het voordeel dat in zeer uiteenlopende en extreme situaties en omstandigheden kan worden geoefend. De simulatorcapaciteit in Rotterdam-Rijnmond is uitgebreid. Hierdoor kunnen loodsen vaker deelnemen aan simulatortrainingen. Verder hebben we in 2019 landelijk permanente educatie voor loodsen opgezet.

Kennisdeling loodsen en varende dienst

De komende jaren zetten we verder in op kennisdeling tussen onze medewerkers en loodsen. In 2019 is een eerste aanzet hiervoor gedaan. Kennisdeling is bijvoorbeeld waardevol als het gaat om het samenspel van de varende dienst en de loodsen op de verschillende kruisposten voor de kust van Nederland. Dit gebeurt mede op basis van praktijkcases.

Opleidingen en trainingen medewerkers

Onze medewerkers volgden vakinhoudelijke en persoonsgerichte opleidingen en trainingen. Zowel vrijwillig als verplicht, vanwege de wet en onze strenge interne eisen. De Loodswezen Academy is verantwoordelijk voor het interne onderwijsaanbod, maar we doen ook zaken met externe opleidingenaanbieders. In 2019 bedroegen de gemiddelde opleidingskosten per medewerker van Nederlands Loodswezen B.V. € 1.616.

Creëren extra loopbaankansen

Door het geringe verloop bij Nederlands Loodswezen is er sprake van weinig doorstroom, wat voor medewerkers met bepaalde ambities lastig kan zijn. Daarom faciliteren we een ruimhartig opleidingsbeleid, zodat medewerkers zich ook buiten hun vakgebied kunnen ontwikkelen om op die manier meer kansen voor zichzelf te creëren.