Visie en strategische thema’s

De visie van het Loodswezen: toegevoegde waarde blijven leveren voor de publieke taken en daaraan gerelateerde activiteiten die de loodsen hebben toebedeeld gekregen, zonder daarbij kansen - die de organisatie en haar belanghebbenden sterker kunnen maken - uit het oog te verliezen.

De visie is gebaseerd op drie pijlers:

  • Een toekomstbestendige en toonaangevende loodsdienst

  • Een loodsdienstverlening die de keten versterkt

  • Een gewaardeerde gesprekspartner en adviseur