Trends en ontwikkelingen

Elkaar steeds sneller opvolgende technologische ontwikkelingen, groeiende mogelijkheden op het gebied van digitalisering en toenemende aandacht voor duurzaamheid vereisen een innovatieve opstelling. Het Loodswezen ziet het als zijn plicht om door voortdurende innovatie bij te dragen aan het waarborgen van de kwaliteit van de Nederlandse maritieme sector. Het streven is om de organisatie continu aan te passen aan de eisen van de tijd en de behoeften van de scheepvaart.

Autonome scheepvaart

Algemeen wordt in de maritieme sector verwacht dat autonome scheepvaart in de toekomst een eigen positie in de maritieme keten zal verwerven. De exacte betekenis daarvan, het moment waarop, de invloed op de rol van de loods en alle verdere neveneffecten zijn nu nog niet in te schatten. Mogelijk heeft autonoom varen effecten op de kosten van de loodsdienstverlening (efficiënter handelen met minder personeel) en op de werkgelegenheid (van werkzaamheden op zee naar werkzaamheden gericht op datacontrole). Wij gaan ervan uit dat registerloodsen in de toekomst een prominente rol blijven spelen; wel kan de invulling van hun functie door de autonome scheepvaart veranderen. We blijven participeren in deze ontwikkelingen.

Big data, internet of things en blockchain

Met alle technologische ontwikkelingen wordt ook het gebruik van big data, the internet of things en blockchain voor de maritieme sector steeds toegankelijker. Blockchain wordt onder meer gezien als oplossing voor het sneller uitwisselen van informatie over het gehele maritieme proces, dus inclusief de beloodsing. Analyse van big data kan een rol spelen in het verder vergroten van de efficiency in de maritieme keten. In de verschillende regio’s onderzoeken we in samenwerking met de ketenpartners de toepasbaarheid hiervan.

Nieuwe technologieën bieden ons de mogelijkheid om data uit verschillende informatiesystemen slim te combineren en op die manier in te zetten voor het beloodsingsproces.

In 2018 zijn we gestart met het selecteren van de leverancier voor een volgende generatie navigatie-ondersteunende middelen. Dit zijn onder andere gps-sensoren en software, zogenaamde precisie-navigatieapparatuur. Deze apparatuur stelt de loods aan boord in staat om zijn werk als adviseur naar de kaptein nog beter te kunnen doen. Door gebruik te maken van precisie-navigatieapparatuur vergroten we de bereikbaarheid van de havens, doordat er met grotere schepen onder extreme condities gevaren kan worden. Dit onderdeel van het traject is succesvol afgerond.

Via een zogeheten low-code platform kan de afdeling ICT voor de organisatie snel maatwerkapplicaties (apps) ontwikkelen, die gebruikmaken van de verschillende digitale informatiebronnen binnen het Loodswezen. De afdeling ICT heeft met dit platform ook een proef uitgevoerd met big data-technologie. De proef krijgt in 2019 een vervolg.

Visie op de toekomst

Ontwikkelingen binnen de internationale zeescheepvaart volgen elkaar in snel tempo op. Daarbij zijn er vaak hooggespannen verwachtingen ten aanzien van de grote voordelen van de toepassing van nieuwe technologieën. Maar een focus op technologie alleen is volgens het Loodswezen onvoldoende. Ook een goede business case over de levensduur van een commercieel te exploiteren schip is een absolute must. En hoe passen mensen in het plaatje? Net als de vraag in hoeverre processen vanaf de wal kunnen worden gemonitord en aangestuurd. Duidelijk is dat alle mogelijke ontwikkelingen moeten passen binnen de randvoorwaarden die de maatschappij uit veiligheidsoogpunt stelt aan de scheepvaart en maritieme transportketens van de nabije toekomst. Veiligheid is en blijft een belangrijke basisvoorwaarde voor duurzame economische activiteit.