Transparante communicatie

Het Loodswezen wil transparant communiceren met de omgeving over alle activiteiten en de maatschappelijke effecten ervan. Goed contact en een open dialoog zijn essentieel voor een optimale dienstverlening. Uit gesprekken met stakeholders komt naar voren dat deze openheid en transparantie nog beter kan. Dit publieke jaarverslag is een eerste middel om hier een verbeterslag te maken. Het streven is verder om nog vaker met stakeholders in gesprek te gaan. In regio Amsterdam-IJmond wordt dat al concreet opgepakt: daar is het Loodswezen in 2018 gestart met ‘bedrijfsbezoeken’ aan bijvoorbeeld terminals en agenten. Stakeholders mogen van het Loodswezen een actieve (klant)benadering verwachten. Op momenten dat de dienstverlening niet naar wens is, kunnen zij bovendien op een zorgvuldige klachtenafhandeling rekenen.