Materiële thema’s vanuit stakeholderperspectief

De materiële onderwerpen (relevante onderwerpen voor het Loodswezen) voor dit verslag zijn mede samengesteld vanuit het perspectief van de stakeholder. Hierbij is uitgegaan van praktijkervaring en gesprekken gevoerd met stakeholders in het verleden. De verschillende thema’s zijn gescoord op een schaal van 1 tot 5 op de assen ‘impact op Loodswezen’ en ‘relevantie/belang voor stakeholders’. De materiele thema’s zijn zowel kwalitatief als kwantitatief via KPI’s integraal verwerkt in dit verslag. Voor meer informatie over deze materiële onderwerpen, zie bijlage 1.

De in het schema weergegeven materiële onderwerpen zijn vastgesteld in een sessie met de Bestuursraad. Deze onderwerpen zijn gebaseerd op een longlist, opgesteld aan de hand van uitgevoerde interviews binnen het Loodswezen. In de onderstaande materialiteitsmatrix staan deze onderwerpen weergegeven.

Materialiteitenmatrix Publiek Jaarverslag Loodswezen