Risicoprofiel

De hoofdtaak van het Nederlands Loodswezen is het veilig en vlot loodsen van zeeschepen van en naar de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde en staat beschreven in de Loodsenwet. Het loodsen van zeeschepen moet 24 uur per dag, zeven dagen per week vlot, veilig en zonder onderbreking plaatsvinden.

Het Nederlands Loodswezen is een dienstverlenende arbeidsintensieve organisatie en afhankelijk van de kennis en kunde van de registerloodsen. We kennen een concentratie van activa (schepen) op zee en hebben een vaste kostenstructuur om permanent, in vier geografische regio’s, in de ondersteuning van loodsen te kunnen voorzien. Onze organisatie kent een hoge mate van regulering en staat onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt.