Resultaten 2018

In de onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen het werkelijke resultaat en het begrote resultaat over 2018.

(in duizenden EUR)

Werkelijk

Begroot

Verschil

 

2018

2018

 
    

Opbrengsten

   

Loodsgelden

208.027

198.913

9.114

Andere tarieven

92

82

10

Overige inkomsten

580

438

142

Opbrengsten exploitatierekening

208.699

199.433

9.266

    

Kosten

   

Arbeidsvergoeding loodsen

94.574

92.667

1.907

Beloodsen en plannen

67.105

67.258

-153

Overige regionale kosten

10.875

11.295

-420

Overige landelijke kosten

14.002

14.457

-455

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie

4.727

4.841

-114

Vermogensvergoeding

8.592

8.916

-324

Totaal kosten

199.875

199.434

441

    

Exploitatieresultaat

8.824

-1

8.225

    
    

De hogere omzet loodsgelden wordt enerzijds veroorzaakt door een hoger aantal geloodste scheepsreizen reizen (4,9%) dan begroot en anderzijds door een lagere uitkering frequentiekorting dan begroot (6,1%).

Het aantal reizen groeide over het gehele jaar sneller dan verwacht. Het verschil tussen resultaat en inschatting is deels te verklaren door de te lage berekening van de economische groei over 2018 door het Centraal Planbureau (CPB).

De lagere frequentiekorting is het gevolg van een lagere realisatie van de optimalisatie van clusters en het vormen van allianties door rederijen.

Bij de kosten zijn de kosten arbeidsvergoeding voor de inzet registerloodsen € 1.907.000 hoger dan begroot, door het hoger aantal geloodste scheepsreizen.

De realisaties in 2018 van de overige kostengroepen zijn allen lager dan begroot. Met name de overige regionale en overige landelijke kosten zijn achtergebleven op de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten personeel wal, overige operationele kosten loodsen, huisvestings- en kantoorkosten, kosten research & innovatie en kosten ICT.