Invoering normenkader financieel beheer

De invoering van het normenkader financieel beheer (NFB) past in het streven naar goede verantwoording. Dit normenkader bevat eisen voor goed financieel beheer, transparante verantwoording en intern toezicht en heeft onder meer gevolgen voor het jaarverslag, de meerjarenbegroting en risicomanagement. De invoering is in 2018 in een stroomversnelling gekomen. Binnen het Loodswezen is veel aandacht geweest voor de inhoud en betekenis van het normenkader voor de organisatie. Duidelijk is dat issues als financieel beheer, goed bestuur, transparantie en verantwoording blijven van belang voor de hele organisatie.

Het door de overheid ‘opgelegde’ kader bevat bovendien veel elementen die toegevoegde waarde hebben voor de eigen organisatie. In het tweede halfjaar 2018 stond de implementatie centraal. In een voor het NFB opgerichte projectorganisatie zijn zaken opgepakt voor de ontwikkeling van risicomanagement, procesbeschrijvingen, KPI’s, een in-control-statement, meerjarenbegroting 2019-2022 en het eerste publieke jaarverslag. Ook is gewerkt aan een nieuwe missie, visie en strategie van het Loodswezen als geheel die begin 2019 wordt afgerond. Allemaal projecten die de transparantie vergroten en de dialoog met stakeholders ondersteunen.