Goede verantwoording

De governance codes en transparantie-eisen die de overheid op basis van die codes stelt aan semipublieke organisaties als het Loodswezen, nemen de komende jaren naar verwachting verder toe. Dit heeft gevolgen voor het financieel beheer, risicomanagement, verantwoording en de dialoog met stakeholders. Ook accountants stellen scherpere eisen aan de organisaties die ze controleren. Accountants hebben op hun beurt te maken met strengere normen van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Loodswezen ondersteunt de maatschappelijke ontwikkeling ten aanzien van goede verantwoording. Al betekent het een forse inspanning, het levert ons ook veel op: meer inzicht en meer transparantie.