Maatschappelijke ontwikkelingen rond duurzaamheid

In internationaal opzicht zijn het klimaatakkoord van Parijs en het CO2-klimaatakkoord van de International Maritime Organization (IMO) van groot belang voor de scheepvaart. Het IMO-akkoord heeft als doel de CO2-uitstoot van de gehele internationale scheepvaart in 2050 met 50% te reduceren ten opzichte van 2008. Verder is internationaal ook steeds meer aandacht voor de reductie van fijn stof en NOx. Vanaf 2021 geldt de IMO Tier III wetgeving voor nieuw te bouwen schepen. Zij zijn dan gebonden aan eisen van een maximale NOx-uitstoot.

De nationale zeehavens schenken volop aandacht aan de voor de toekomst noodzakelijke energietransitie. Amsterdam bijvoorbeeld, denkt na over het afbouwen van de kolenoverslag. Rotterdam ontwikkelt strategieën voor CO2-neutraliteit in 2050. Mogelijk dat waterstof en LNG zich in de toekomst tot vervangende brandstoffen ontwikkelen. Op die manier kunnen overslag en het aantal scheepsbewegingen op een redelijk stabiel niveau blijven.