Duurzaamheid van de organisatie

Duurzame gebouwen

Het Loodswezen heeft in 2018 flinke stappen gezet rond de verduurzaming van gebouwen en de vergroening van het wagenpark. Inmiddels zijn enkele kantoren voorzien van zonnepanelen en ledverlichting. Nieuwe gebouwen, zoals in de Binnenhaven van Vlissingen, worden energieneutraal uitgevoerd. Dit nieuwe pand, dat eind 2019 wordt opgeleverd, krijgt onder andere een warmtepomp (en is dus niet op het gasnet aangesloten) en zonnepanelen. Het kan dus klimaatneutraal functioneren.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Het Loodswezen streeft ernaar om alle goederen en diensten zo duurzaam mogelijk in te kopen. Hiervoor hebben we duurzaamheidscriteria geformuleerd. Zo wordt leveranciers gevraagd naar hun mvo-beleid of activiteiten in die richting.

Bij aanvragen die betrekking hebben op de vloot wordt het gewaardeerd als een werf bijvoorbeeld actief meedenkt over brandstof besparende maatregelen. En bij het selecteren van een datacenter kiest ICT voor leveranciers, naast dat ze voldoen aan alle criteria, die gebruikmaken van duurzame energie.