CO2-prestatieladder

 Wij maken onze CO2-prestaties inzichtelijk in lijn met de strategie en de verplichting vanuit de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Doel is om het energiegebruik en de daaraan gerelateerde CO2-emissies structureel te reduceren. Hiervoor is een energiemanagementsysteem opgezet, met als methodiek de CO2-prestatieladder. In 2018 heeft het Loodswezen niveau 3 van de ladder behaald. Niveau 3 betekent dat het Loodswezen beschikt over een officiële CO2-emissie-inventaris, die volgens de ISO- of GhG-standaard is opgesteld en door een onafhankelijke instelling is geverifieerd.

De uitstoot van NOx wordt op dit moment nog niet in zijn totaliteit vastgesteld en gemeten. Met de komst van de IMO Tier III-wetgeving (zie hieronder) ontstaat een mogelijkheid om de NOx-uitstoot van boten te meten.