Veilig gebruik beloodsingsmiddelen

De maximale golfhoogte waarbij de beloodsingsmiddelen inzetbaar zijn, is gebaseerd op het punt tot waar loodsen veilig kunnen overstappen. Technisch kunnen de beloodsingsmiddelen hogere golven aan, maar dan komt de veiligheid in het geding. De limiet waarbij de beloodsingsmiddelen nog kunnen worden gebruikt, is onder andere afhankelijk van de aard van het te beloodsen schip, de steilheid van de golven, de windrichting, de stroom en de mogelijkheid een goede lijkoers te varen. Het veilig langszij een zeeschip komen op volle zee bepaalt derhalve de limiet waarbij het beloodsingsmiddel nog te gebruiken is.