Meer vraag naar capaciteit

In 2025 is een capaciteit van zeventien tenders nodig, en dat is meer dan in 2014 werd voorzien. Dat aantal is op basis van beschikbaarheidscijfers nodig om voortdurend vijftien tenders in de praktijk inzetbaar te hebben.

Momenteel zijn twintig tenders in de vaart. De komende jaren gaat dat aantal stapsgewijs naar zeventien, door afstoting en vervanging binnen het tenderbestand. Een van de huidige tenders is de proeftender Enterprise, waarop innovatie-onderzoek wordt gedaan. Twee oude tenders van de Discovery-klasse staan momenteel in de verkoop. In 2023 moeten alle tenders uit die klasse vervangen zijn door nieuw gebouwde tenders, daarmee komt de balans terug op zeventien tenders.