Innovaties

Aan boord van de Polaris is een geavanceerd meetsysteem ingebouwd (Marine Asset Intelligence, MAI). Door data-analyses van motoren en installaties signaleert het systeem onderhoudsbehoefte of de kans op uitval van motoren en installaties. MAI adviseert de bemanning over onderhoud en stuurt de data naar het vlootmanagement aan wal. In 2019 gaat een proef van start die moet uitwijzen of het systeem bruikbaar en betrouwbaar is. Onderhoud plegen als het echt nodig is, niet omdat de manual het voorschrijft of omdat er storing is, maar juist om te voorkomen dat storingen optreden: dat is de bedoeling van het systeem. Als het goed uitpakt, maakt MAI onderhoud effectiever, efficiënter en dus duurzamer.

Een nieuwe leverancier heeft in 2018 het ontwerp aangepast van davits van de P-klasse. Davits zijn de installaties die jollen inclusief bemanning en loodsen in en uit het water hijsen. Het nieuwe ontwerp bevat een extra rem met een dynamische valkwaliteit. Ook is het probleem van vroegtijdige slijtage van de draaipunten aan dek opgelost. Ten derde is voorkomen dat op korte termijn vermoeidheidsverschijnselen aan de installaties optreden. De nieuwe kranen gaan meer dan 25 jaar mee. Na engineering in 2018 is eind 2018/ begin 2019 de productie van de nieuwe kranen gestart. De nieuwe davit-installaties ondergaan een uitvoerige test voordat ze aan boord worden geplaatst.

We kijken voortdurend kritisch naar de vloot en mogelijkheden om deze te verduurzamen. In 2019 wordt ook een tender van de H-klasse gemodificeerd. De rompvorm wordt aangepast (hier zijn eerder testen mee uitgevoerd op de Enterprise), het gewicht gereduceerd en er wordt een onderwatervleugel geïnstalleerd die de weerstand van het schip verlaagt.